Navigate dropdown

Hoe zit het met onze lucht?

Beweeg met de trackbal het pijltje naar de gewenste plaats en druk op de linkerknop om je keuze te bevestigen. Je krijgt de meetgegevens van het meetstation op het terrein van Technopolis en van de andere stations van de Vlaamse MilieuMaatschappij, VMM. Deze computer haalt via het internet de recentste meetwaarden op bij de computer van de VMM. De Vlaamse MilieuMaatschappij beheert op afstand bedienbare meetstations over gans Vlaanderen. Zij meten om de tien seconden zwaveldioxide, stikstofoxides, fijn stof, ozon, benzeen. De waarden worden verwerkt tot gemiddelden en vergeleken met de Europese en Vlaamse normen. Wetenschappers controleren de resultaten op fouten, waarna ze vrijgegeven worden. Om het uur krijg je nieuwe resultaten. Als een meetwaarde in het rood gaat, wordt alarm geslagen, zodat de overheid onmiddellijk de gepaste maatregelen kan nemen.

Are you a visitor? Teacher? Or interested in hosting an event at Technopolis? Switch to your customized offer.