Navigate dropdown

Je hart is de motor van je lichaam.

Luister met je stethoscoop op de witte bol naar de hartslag van de poppen. Wiens hart slaat het snelst? Wijs dan op dit scherm de juiste figuur aan. Welke stelling is juist?

  • Tot je volwassen bent, daalt je hartslag met je leeftijd.
  • Je hartslag stijgt met je leeftijd.
  • Een gemiddeld mannenhart klopt sneller dan een vrouwenhart.

Are you a visitor? Teacher? Or interested in hosting an event at Technopolis? Switch to your customized offer.