Navigate dropdown

Drugverslaving kan ernstige gevolgen hebben.

Op het 3D-hersenmodel in de vitrine (rechts van je) zie je hoe de grijze cellen verminderen bij een regelmatig gebruiker van speed. De foto's ernaast tonen horizontale doorsneden van hersenen. Hoe intenser de kleur, hoe actiever de hersenen op die plaats zijn. De PET-scan toont hoe cocaïne leidt tot verstoorde activiteit (roes), die na een half uur verdwenen is. Geregeld gebruik van XTC verlaagt je hersenactiviteit. Je ziet hier de hersenactiviteit van Tom en Marc (rood = veel, geel = matig, blauw = weinig). Tom kreeg niets, Marc een klein spuitje met cocaïne. Je ziet dat cocaïne de activiteit van de hersenen onderdrukt. Neem uit de bak de hersenscans van Ann, Bart, Nico en René, en vergelijk ze op de lichtbak. Wie is verslaafd aan cocaïne?

Are you a visitor? Teacher? Or interested in hosting an event at Technopolis? Switch to your customized offer.