Navigate dropdown

Er is een schilderij gestolen!

Rondom de plaats waar het gestolen schilderij hing, werden enkele vingerafdrukken aangetroffen. Vergelijk de gevonden vingerafdrukken met de vingerafdrukken die van de verdachten genomen zijn tijdens hun verhoor. Welke verdachten waren aanwezig op het plaats delict?

Are you a visitor? Teacher? Or interested in hosting an event at Technopolis? Switch to your customized offer.