Navigate dropdown

Wij dagen je uit om een woord uit te beelden met één houding, zonder te bewegen!

Neem je houding aan op de cirkel. Als de teller op 0 staat wordt er een foto gemaakt!

Are you a visitor? Teacher? Or interested in hosting an event at Technopolis? Switch to your customized offer.