Navigate dropdown

Ha, je dacht dat je kon lezen!

Wat denk je dat hieronder staat? Klap het paneeltje naar omhoog om te zien of je gelijk hebt. Staat er wat jij dacht dat er stond? Onze hersenen hebben dikwijls genoeg aan een stukje informatie om hieruit af te leiden wat het totaalbeeld is. Hiervoor baseren we ons op ervaring. Soms misleiden onze hersenen ons echter en trekken we voorbarige conclusies. Hier menen we heel snel dat we een tekst herkennen, bij nader inzien blijkt dit niet helemaal correct te zijn.

Are you a visitor? Teacher? Or interested in hosting an event at Technopolis? Switch to your customized offer.