Navigate dropdown

Hoor het geluid van lege buizen

Leg je oor tegen de verschillende buizen. Vergelijk de geluiden die je hoort. In de kortere buizen hoor je de hogere tonen, in de langere buizen hoor je de lagere tonen. De meeste geluiden die wij horen, bestaan uit een combinatie van verschillende tonen. In elke buis trilt de lucht bij voorkeur met een bepaalde frequentie, de 'eigenfrequentie' van die buis. De eigenfrequentie wordt onder andere bepaald door de lengte van de buis. Met elke frequentie komt een toonhoogte overeen. Elke buis heeft een verschillende lengte en kan dus een bepaalde toonhoogte uit alle achtergrondgeluiden halen en de andere negeren. Hoe korter de buis, hoe hoger de toon.

Are you a visitor? Teacher? Or interested in hosting an event at Technopolis? Switch to your customized offer.