Navigate dropdown

Kun je braille lezen?

Steek je hand in de opening en voel met je vinger over de bollen. Je kunt 6 verschillende woorden ontcijferen met behulp van het Braille-alfabet. Heb je de woorden correct 'gelezen'? Onder de klepjes vind je telkens het juiste antwoord. Louis Braille, zelf een blinde, ontwikkelde het naar hem genoemde blindenschrift. Dikke punten worden uit het papier geduwd zodat ze er 'bovenop' lijken te liggen. Om de tekst te lezen, gaat de blinde nauwkeurig met zijn vingers over het blad en 'voelt' de opgeheven punten. Elke letter en elk cijfer bestaat uit een combinatie van maximaal zes punten, wat 63 combinaties toelaat. De tekens kunnen twee punten lang en drie punten hoog worden.

Are you a visitor? Teacher? Or interested in hosting an event at Technopolis? Switch to your customized offer.