Navigate dropdown

Deze opstelling test je korte-termijngeheugen

Zo dadelijk krijg je tien woorden te zien. Lees ze aandachtig en onthoud ze. Dan krijg je ze opnieuw te zien, maar nu vermengd met twintig andere. Aan jou om er zoveel mogelijk te herkennen en aan te wijzen. Je krijgt in totaal drie woordenreeksen te onthouden.

Are you a visitor? Teacher? Or interested in hosting an event at Technopolis? Switch to your customized offer.