Navigate dropdown

Had Pythagoras gelijk?

Vul de twee kleine vierkanten met de blokken. Ze zijn precies gevuld. Breng de blokken nu over naar het grote vierkant. Er gaan precies evenveel blokken in het grote vierkant als in de twee kleinere vierkanten samen. Pythagoras, de Griekse filosoof die leefde rond 500 voor Christus, formuleerde volgende stelling: bij elke rechthoekige driehoek is de oppervlakte van het vierkant dat wordt opgebouwd op de schuine zijde van de driehoek, gelijk aan de som van de oppervlakten van de vierkanten die gebouwd worden op de rechthoekszijden. In formulevorm: a² + b² = c²

Are you a visitor? Teacher? Or interested in hosting an event at Technopolis? Switch to your customized offer.