Navigate dropdown

Krijg je het vliegtuig van de grond?

Haal de hendel van de blazer langzaam over en laat de windsnelheid stilaan toenemen. Geef de vleugel even tijd om te reageren. Doe straks dezelfde proef met de twee andere vleugels. Elk type vliegtuig heeft een ander type vleugel nodig. Dit is een vleugelprofiel voor een zweefvliegtuig of een sportvliegtuigje. Je merkt dat het al bij een relatief kleine windsnelheid de lucht in gaat. De kracht die een vliegtuigvleugel (en dus het vliegtuig) doet stijgen, is de 'lift'. Die hangt onder andere af van de snelheid waarmee de lucht langs stroomt, de hoek tussen de luchtstroom en de vleugel, de grootte en het profiel van de vleugel. Vleugels met een sterk gekromd profiel, zoals deze, wekken reeds bij lage snelheid voldoende lift op. Bij lage snelheden is de luchtweerstand in verhouding belangrijker dan bij hoge. Daarom hebben trage vliegtuigen lange, smalle vleugels. Die veroorzaken bij dezelfde oppervlakte en dus lift minder weerstand dan een korte brede vleugel.

Are you a visitor? Teacher? Or interested in hosting an event at Technopolis? Switch to your customized offer.