Navigate dropdown

Hoe blijft een vliegtuig boven?

Leg een balletje op je hand. Druk op de rode knop om de blazer aan te zetten. Houd je hand met het balletje onder tegen de buis. Het balletje wordt omhoog gezogen. Het balletje wordt in de buis omhoog gezogen door de 'lift'. Dit is één van de krachten die inwerken op een vliegtuig in vlucht. Lift is de kracht die ervoor zorgt dat het vliegtuig in de lucht blijft. Lift ontstaat door het verschil in snelheid tussen lucht boven en onder de vleugel, waardoor aan de 'snelste' kant een lagere luchtdruk ontstaat. Hier zorgt het vleugelprofiel ervoor dat de lucht boven de vleugel aan een grotere snelheid beweegt. Hetzelfde effect kun je bereiken met een vleugel met een symmetrisch profiel, als die een hoek maakt met de luchtstroom.

Are you a visitor? Teacher? Or interested in hosting an event at Technopolis? Switch to your customized offer.