Navigate dropdown

Is je huid een geleider?

Plaats het contact op één van de voorwerpen. Lees op de meter af hoe goed het voorwerp de elektriciteit geleidt. Test ook eens een paar andere dingen uit: muntstukken, sleutels, je eigen huid ... Zijn dit goede geleiders? Goede geleiders doen de lamp branden en geven een geluidssignaal. Op de stroommeter lees je de stroomsterkte af in milliampère. Sommige van de voorwerpen zijn geleiders, andere zijn isolatoren. Zoals het woord al zegt, kunnen geleiders de elektrische stroom goed geleiden. De beste geleiders zijn metalen. Drink- en regenwater zijn geleidend omdat ze zouten bevatten. Omdat jouw lichaam heel veel water met opgeloste zouten bevat, ben jij ook een geleider. Isolatoren zijn slechte geleiders. Voorbeelden van isolatoren zijn hout, glas, plastic en rubber. Ze worden gebruikt om te verhinderen dat er stroom door jouw lichaam gaat lopen.

Are you a visitor? Teacher? Or interested in hosting an event at Technopolis? Switch to your customized offer.