Navigate dropdown

Fysica met ballen

Honderden jaren geleden al stelde Isaac Newton dat een voorwerp altijd in een rechte lijn beweegt, tenzij er op dat voorwerp een kracht inwerkt die de beweging verandert. Dit geldt ook voor de ballen in deze ballenbaan. Ze gaan rechtdoor totdat de baan waarin ze rollen hen verplicht hun beweging te veranderen.

Are you a visitor? Teacher? Or interested in hosting an event at Technopolis? Switch to your customized offer.