Navigate dropdown

Hoe weten die kogels dat?

Laat aan één kant de uiterste kogel van de rij tegen de andere kogels botsen. Kijk ook wat er gebeurt als je twee of drie kogels tegelijk laat vallen. Aan de andere kant van de rij wijken evenveel kogels uit als jij hebt laten vallen. Wanneer die terugvallen, gebeurt hetzelfde, maar nu weer aan jouw kant.

De 'wiegende' beweging blijft nog een tijdje doorgaan. Bij elke botsing tussen de kogels wordt bijna alle beweging van de kogel doorgegeven aan de volgende kogel in de rij, en zo tot bij de laatste. Bij elke tik wordt een klein deel van de energie omgezet in geluid (je hoort de tik!) en in wrijvingswarmte. Hierdoor zullen de kogels na een tijdje stilvallen.

Are you a visitor? Teacher? Or interested in hosting an event at Technopolis? Switch to your customized offer.