Navigate dropdown

Maak je eigen schip

Span één of twee elastiekjes over de staafjes. Breng de raderen ertussen en wind op. Zet je bootje op het water. Het rad draait en je bootje vaart.

De energie die je nodig had om het elastiekje op te winden, komt weer vrij als het afwindt. De bewegingsenergie van het elastiekje wordt doorgegeven aan het rad en zo uiteindelijk aan het bootje.

Are you a visitor? Teacher? Or interested in hosting an event at Technopolis? Switch to your customized offer.