Update 29/10/2020 — Technopolis en Dinopolis zijn tijdelijk gesloten.
Veelgestelde vragen
Zwevende ring

Zwevende ring

Omzeil de wetten van de zwaartekracht … met statische elektriciteit!

Wat heb je nodig?

  • Ballon
  • Wollen trui (of schapenbontje)
  • Licht plastic zakje (vb voor fruit)
  • Schaar
Zwevende ring ballon

Aan de slag!

Stap 1: Knip een ring uit het plastic zakje

Stap 2: Blaas de ballon op en knoop hem dicht

Stap 3: Wrijf gedurende 1 minuut met de ballon over de wol

Stap 4: Doe nu hetzelfde met de plastic ring

Stap 5: Laat de ring los boven de ballon

Wat gebeurt er?

De ring zweeft boven de ballon!

Hoe zit dat?

Statische elektriciteit ontstaat wanneer twee voorwerpen tegen elkaar aan gewreven worden. Door het wrijven komen elektronen vrij, piepkleine deeltjes met een negatieve elektrische lading. Sommige voorwerpen geven tijdens het wrijven elektronen af (waardoor ze een positieve lading krijgen), andere voorwerpen nemen die elektronen net weer op (waardoor ze een negatieve lading krijgen).

Welk materiaal het liefst elektronen afstaat en welk materiaal het liefst elektronen opneemt, is geen absolute eigenschap van het materiaal, maar is relatief en afhankelijk van de twee materialen. Er bestaat een lijst van materialen, de triboëlektrische reeks. Als je een materiaal bovenaan de lijst opwrijft met een materiaal onderaan, zal het bovenste positief geladen worden, het onderste negatief.

Wanneer je de ballon en de plastic ring (beide onderaan de reeks) over de wol (bovenaan) wrijft, krijgen beide voorwerpen een negatieve lading. Ze stoten elkaar dus af. Omdat de plastic ring zo licht is, kan je hem laten zweven boven de ballon.

Opgelet: met fleece lukt dit experiment niet, omdat het eveneens onderaan de triboëlektrische reeks staat.

Zwevende ring

Ben je leerkracht? Klik dan op onderstaande knoppen om te ontdekken hoe dit in jouw lessen past.

Kleuteronderwijs
Lager onderwijs
1e graad SO

Praktische info