Duurzaamheid

Wetenschap en technologie vormen de sleutel voor een betere en meer duurzame toekomst voor iederéén. Daar geloven we rotsvast in. Dag in dag uit zetten we ons in om kinderen, jongeren en volwassenen ervan te overtuigen dat ook zij met wetenschap kunnen werken aan de wereld van morgen. Ook zelf geven we het goede voorbeeld. Zo zijn we de trotse houder van een Green Key en werden we uitgeroepen tot SDG Voice 2021.
Duurzaamheid SDG 4

Green Key

Technopolis is de trotse houder van een Green Key. Die krijg je niet zomaar. Het is een wereldwijd kwaliteitslabel dat enkel wordt uitgereikt aan toeristische en recreatieve organisaties die excelleren op het vlak van duurzaamheid.

Enkele acties waarmee wij onze ecologische voetafdruk verlagen:

Duurzaamheid SDG 2

Concrete acties

In 2020 richtten we de werkgroep Ecowarriors” op. Deze bestaat uit een aantal geëngageerde medewerkers die in 2021 regelmatig brainstormsessies organiseerden en daarbij alle medewerkers betrokken. Het resultaat daarvan werd in een eindrapport gegoten dat aan de directie werd voorgelegd. Drie aanbevelingen uit het rapport worden in 2022 omgezet in concrete duurzaamheidsacties. Op deze manier wordt bijgedragen aan de Sustainable Development Goals van de VN.

Betere controle energieverbruik

Sinds september 2021 werden een 23-tal elektriciteitsmeters bijgeplaatst om ons verbruik beter te controleren. In 2021 boog een stagiaire zich over de software, verzamelde hij de data en formuleerde hij concrete voorstellen om het dagelijkse energieverbruik te doen dalen. Van die voorstellen wordt er minstens één uitgewerkt en geïmplementeerd in 2022.

Naar een energieneutrale smartbuilding

Tegen 2030 willen we van Technopolis een energieneutrale smartbuilding maken. Dat is een gebouw waarvan de balans tussen energieverbruik en ‑productie in evenwicht is. Om dat doel te bereiken, werd beroep gedaan op studenten van Vives Kortrijk en AP Antwerpen. Zij werken een specifiek onderwerp uit (zoals verlichting), hetzij in groep ofwel individueel voor hun bachelorproef. Deze vooronderzoeken lopen nog tot juni 2023.

Het project maakt deel uit van een ambitieus plan om de volledige tentoonstellingsruimte en infrastructuur van Technopolis te vernieuwen en wordt financieel ondersteund door de Vlaamse overheid.

Duurzaamheid SDG 1

SDG Voice 2021

Technopolis mocht zich in 2021 trots SDG Voice noemen. Dat wil zeggen dat wij als luidspreker dienden voor een reeks doelstellingen om duurzamer met onze leefwereld om te gaan. 

Dat deden we via onze expo Zeekracht en onze tijdelijke buitenexpo Insectopia:

Duurzaamheid SDG 3

Samen maken we de zee groen

De beste stuurlui voor onze toekomst staan niet allemaal aan wal. We hebben er alle belang bij dat iederéén weet welke kansen en uitdagingen de zee en de haven herbergt. Dat maken we duidelijk via onze expo Zeekracht. We bevorderen op deze manier levenslang leren (doel 4) en laten aan jong en oud zien:

  • hoe belangrijk betrouwbare en duurzame energie is (doel 7),
  • waarom actie tegen klimaatverandering echt nodig is (doel 13) en
  • hoe we de zee op een duurzame manier kunnen benutten met alle respect voor het leven in het water (doel 14).

Dat doen we lang niet alleen, maar met een heleboel boegbeelden van onderzoek en innovatie in Vlaanderen (doel 17).

Zeekracht 70
20210903 Insectopia 19

Aandacht voor biodiversiteit en bossen

Via onze tijdelijke buitenexpo Insectopia maken we kinderen, jongeren en volwassenen bewust van het belang van biodiversiteit en bossen. Zo dragen we bij tot doel 15.