Navigeer dropdown

Krijg je de wip in evenwicht?

Krijg je de wip in evenwicht? Wat moet je doen als je met zijn drieën bent, en toch samen op de wip wilt? De twee kinderen aan de ene kant wegen immers altijd meer dan het ene kind aan de andere kant. Toch kun je zorgen dat het spel eerlijk verloopt en beide partijen even sterk staan. Klik met je muis op de twee kinderen en verschuif ze naar de positie die volgens jou voor evenwicht zal zorgen.


Een wip is een hefboom: een toestel met een draaipunt, waarop aan weerszijden een kracht uitgeoefend wordt (in dit geval is die kracht het gewicht van de kinderen aan weerszijden van de wip). Hoe dichter bij het draaipunt je de kracht uitoefent, hoe kleiner haar effect. 
De wip is in evenwicht als twee kinderen die samen dubbel zoveel wegen als het kind aan de andere kant, slechts half zo ver zitten. Drie kinderen zouden op eenderde van de afstand plaats moeten nemen.

 

Ben je bezoeker, leerkracht of geïnteresseerd in evenementen? Switch hier naar een aanbod op maat.