Navigeer dropdown

Geheim agent James Hond zit met een probleem. Hij heeft nog maar een paar minuten om een bom onschadelijk te maken. James heeft het wachtwoord gevonden om het aftelmechanisme te doen stoppen, maar dit is gecodeerd. Jij moet James helpen om het wachtwoord te decoderen. Doe het snel, want de tijd loopt. Om je uit te dagen heeft de bommenlegger drie tips achtergelaten.

Maar als je een tip bekijkt zal de bom sneller ontploffen. James heeft gelukkig een handige gadget om codes te kraken. Hier is alvast de gebruiksaanwijzing:

undefined

Er zijn veel types van versleuteling, maar onze bommenlegger heeft gebruik gemaakt van de zogenaamde "mono alfabetsiche substitutie". Dit wil zeggen dat iedere letter van de originele tekst vervangen wordt door een andere letter van het alfabet. Er zijn twee heel oude en bekende methodes: de Caesar-code en de Atbash-code.

De Caesar-code werd al in 50 voor Christus gebruikt door de Romeinse keizer Julius Caesar. Iedere letter van het alfabet wordt drie plaatsen opgeschoven:

undefined

De letter A = D, B = E, C = F, enzovoort. De letters die er op het einde afvallen, plakken we er vooraan terug bij. Devolledige tabel wordt dan:

undefined

Om een woord te versleutelen (coderen) zoek je de letters één voor één op in de bovenste rij en je vervangt ze door de letter met dezelfde positie in de onderste rij.


Als we TECHNOPOLIS willen versleutelen gaan we als volgt te werk.
- Neem de eerste letter: T
- Zoek de positie op in de bovenste rij: 23
- Zoek de 23ste letter in de onderste rij: W
- Vervang de T door W: WECHNOPOLIS
- Neem de tweede letter: E
- Zoek de positie op in de bovenste rij: 8
- Zoek de 8ste letter in de onderste rij: H
- Vervang de E door H: WHCHNOPOLIS
Als we dit doen voor iedere letter krijgen we: WHFKQRSROLV
Om de tekst te ontcijferen zoek je de letter op in de onderste rij en vervangt ze door de corresponderende letter in de bovenste rij.
Onze bommenlegger vond dit wel iets te gemakkelijk en in plaats van altijd drie plaatsen op te schuiven, is het aantal steeds verschillend.

Nog ouder is de Atbash code. Deze heeft een Joodse oorsprong.
In de Atbash code wordt de eerste letter van het alfabet vervangen door de laatste, de tweede door de voorlaatste, enzovoort. Met deze tabel kan je woorden versleutelen op z'n Atbash:

undefined


Het principe is hetzelfde als bij de Caesar code; om een woord te versleutelen (coderen) zoek je de letters één voor één op in de bovenste rij en je vervangt ze door de letter met dezelfde positie in de onderste rij.


Als we TECHNOPOLIS willen versleutelen gaan we als volgt te werk.
- Neem de eerste letter: T
- Zoek de positie op in de bovenste rij: 20
- Zoek de 20ste letter in de onderste rij: G
- Vervang de T door G: GECHNOPOLIS
- Neem de tweede letter: E
- Zoek de positie op in de bovenste rij: 5
- Zoek de 5ste letter in de onderste rij: V
- Vervang de E door V: WVCHNOPOLIS
Als we dit doen voor iedere letter krijgen we: GVXSMLKLORH
Om de tekst te ontcijferen doe je net hetzelfde, je zoekt de letter in de bovenste rij en vervangt deze door de corresponderende letter in de onderste rij. Of andersom, want omdat de twee rijen elkaars spiegelbeeld zijn, maakt het niet uit of je de bovenste of de onderste als basis neemt.

OK geheim agent, genoeg theorie, aan de slag.

 

Ben je bezoeker, leerkracht of geïnteresseerd in evenementen? Switch hier naar een aanbod op maat.