Technopolis is gesloten
slide

Privacy beleid

Technopolis doet er alles aan om jouw persoonlijke levenssfeer te respecteren

Daarom hebben we een privacy beleid ontwikkeld. Je kan hier vinden in welke omstandigheden we persoonlijke gegevens van jou vragen, en wat we ermee doen. Ben je meerderjarig, of als meerderjarige verantwoordelijk voor minderjarigen, of minderjarig? Neem in elk geval dit privacy beleid aandachtig door.

Het volledige privacybeleid lees je hier. Hieronder leggen we je uit wat dit voor jou betekent.

De maatschappelijke zetel van Technopolis N.V. is gevestigd in de Technologielaan, 2800 Mechelen. Voor alle vragen en opmerkingen in verband met het privacy beleid kan je terecht op bovenstaand adres. Je kan ook contact opnemen via het e-mailadres 
info@technopolis.be.

img

1. Welke persoonlijke gegevens kunnen er gevraagd worden, en wanneer?

Persoonlijke gegevens kunnen gevraagd en verwerkt worden:

  • bij een telefonische reservatie, het invullen van een enquête of de aankoop van een abonnement;
  • als je de website van Technopolis bezoekt;
  • bij het gebruik van de RFID-technologie die in heel wat van onze interactieve opstellingen geïmplementeerd is;
  • via beeldmateriaal dat in de publiek toegankelijke ruimtes van Technopolis gemaakt wordt.

Je verklaart je akkoord dat jouw persoonlijke gegevens in de databank van Technopolis worden opgeslagen en verwerkt, en jij garandeert bovendien dat de gegevens die jij aan Technopolis meedeelt aan jou toebehoren, of dat jij de toestemming hebt om ze te gebruiken en aan Technopolis mee te delen.  

Meer informatie over het gebruik van deze gegevens kan je hier vinden.

Persoonlijke gegevens verkregen bij een telefonische reservatie, enquête of abonnement

Als je via de telefoon een reservatie maakt voor een bezoek aan Technopolis, of je je wenst in te schrijven voor een bepaald event, dan kan Technopolis jou vragen om bepaalde persoonsgegevens (zoals jouw naam en voornaam, e-mailadres, geslacht, postadres, geboortedatum en telefoonnummer) mee te delen.

Als je deelneemt aan de enquête tijdens je bezoek, dan kan Technopolis jou vragen om bepaalde persoonsgegevens (zoals jouw naam en voornaam, e-mailadres, geslacht, postadres en geboortedatum) mee te delen.

Als je abonnee wil worden van Technopolis, maken we aan de kassa voor jou een abonneekaart met je naam, voornaam en foto. Deze gegevens kan Technopolis uitlezen van je (Belgische) e-ID kaart of Kid’s card. Bovendien kan Technopolis ook je adres uitlezen. Als je niet over een geschikte kaart beschikt, dan kan Technopolis je deze persoonlijke gegevens vragen bij de aanmaak van de kaart en bovendien ook een foto nemen.  

Persoonlijke gegevens verkregen via www.technopolis.be

Wanneer je de website van Technopolis bezoekt louter om informatie te vinden over Technopolis of zijn aanbod of over de onderwerpen die op www.technopolis.be voorkomen, worden van jou geen persoonsgegevens verwerkt.

Als je je online wil registreren voor de ontvangst van bepaalde diensten of producten (zoals de ontvangst van onze nieuwsbrief, het inschrijven op events, het inschrijven voor de TechniekClub of een zomerkamp, het aankopen van e-tickets, het aankopen van een abonnement, het invullen van een tevredenheidsformulier, het reserveren van een klasbezoek, verjaardagsfeestje, het aanvragen van een offerte…) kan Technopolis jou vragen om bepaalde persoonlijke gegevens (zoals jouw naam en voornaam, e-mailadres, geslacht, postadres, geboortedatum en telefoonnummer) mee te delen.

Meer informatie over het verwerken van deze gegevens kan je hier vinden.
Als je onze website bezoekt, vragen we je om onze cookies te accepteren. Lees alles over ons cookiebeleid.

Persoonlijke gegevens verkregen via de RFID-technologie

Als je Technopolis bezoekt, hetzij individueel, hetzij in klas- of schoolverband, kan je aan de interactieve opstellingen je kennis testen of je vaardigheden laten fotograferen, filmen of er geluidsopnamen van laten maken. Om dit mogelijk te maken, krijg je bij het begin van je bezoek een individueel RFID-armbandje dat draadloos kan communiceren met de opstelling waarmee je op dat moment bezig bent. Op die manier kan Technopolis de resultaten van jouw interactie met de opstelling opslaan en die na het bezoek aan jou bezorgen.

Aan de eerste opstelling waarmee je in de loop van je bezoek aan de slag gaat, kunnen hiertoe een aantal persoonsgegevens verwerkt worden (zoals jouw naam, voornaam, geslacht, leeftijd en e-mailadres). Met deze persoonsgegevens kan Technopolis een persoonlijke resultatenpagina op www.MyTechnopolis.be creëren.

Op je persoonlijke My Technopolis-pagina kan je na je bezoek de resultaten van je experimenten terugvinden. Die resultaten kunnen scores zijn, maar aan sommige interactieve opstellingen worden van jou ook geluidsopnames of foto’s gemaakt of video’s opgenomen. Die kan je nadien ook terugvinden op je persoonlijke MyTechnopolis-pagina. Dit materiaal wordt opgeslagen en heeft als doel jou op een unieke en aangename manier je bezoek aan Technopolis te laten herbeleven. Jouw persoonsgegevens dienen dus om je na je bezoek gericht te informeren over de resultaten die je behaalde aan de verschillende opstellingen.  

Indien je later opnieuw een bezoek brengt aan Technopolis, en je gebruikt dezelfde persoonsgegevens, dan kunnen de resultaten van dit bezoek toegevoegd worden aan je persoonlijke My Technopolis-pagina.

Het staat je vrij om bepaalde of alle velden blanco te laten, maar dan worden je resultaten niet bewaard.

Ben je jonger dan 12 jaar? Dan heeft Technopolis de toestemming van je ouders of begeleider nodig om van jou een e-mailadres te krijgen. Deze toestemming wordt uitdrukkelijk gevraagd bij het registreren van jouw persoonsgegevens aan de eerste opstelling die met een RFID-lezer is uitgerust.

In al deze gevallen verklaar je je akkoord dat jouw persoonlijke gegevens in de databank van Technopolis worden opgeslagen en verwerkt.

Technopolis kan je de toegang tot de website van My Technopolis ontzeggen, tijdelijk of definitief, wanneer jij gebruik maakt van valse gegevens of van gegevens van derden zonder hun toestemming. Mocht je merken dat iemand zich voor jou voordoet en jouw afbeelding hiervoor heeft opgeladen, dan kan je je steeds richten tot de webmaster van Technopolis op info@technopolis.be. Technopolis zal je dan vragen jouw identiteit te bewijzen.  

Persoonlijke gegevens verkregen via beeldmateriaal

Er kan van jou tijdens je bezoek aan Technopolis beeldmateriaal gemaakt worden waarbij een opstelling, workshop of event van Technopolis het hoofdmotief vormt. De gebruiksrechten van dit beeldmateriaal binnen het kader van zijn opdracht, behoort aan Technopolis. Indien je bezwaar hebt tegen het gebruik van dit beeldmateriaal, kan je contact opnemen met Technopolis via info@technopolis.be of op het bovenstaande adres. Technopolis zal dan de foto of het filmpje zo snel mogelijk verwijderen.

Technopolis maakt soms gericht beeldmateriaal van bezoekers om te gebruiken in gedrukte of online media. Bij gerichte beelden vormen één of meerdere personen het hoofdonderwerp. Voor alle gerichte beelden wordt vooraf steeds om jouw toestemming gevraagd, bijvoorbeeld door je te vragen te poseren voor het beeld. Hierbij gaat Technopolis uit van het principe dat jongeren met voldoende onderscheidingsvermogen zelf de toestemming kunnen geven om van hen gericht beeldmateriaal te maken Voor kinderen jonger dan 12 jaar zal Technopolis steeds de toestemming vragen aan ouders of wettelijke vertegenwoordiger.

Tenslotte kunnen er bewegende beelden van bezoekers gemaakt worden in de tentoonstellingsruimte van Technopolis, zodat we ons binnen het kader van onze opdrachten, een beeld kunnen vormen van de aantrekkelijkheid en de kwaliteit van de opstellingen, en we op objectieve manier kunnen meten hoe bezoekers de verschillende opstellingen ervaren. Deze manier van het in kaart brengen van het gedrag van de bezoekers gebeurt steeds zonder correlatie met persoonlijke gegevens van welke aard dan ook.

2. Verwerking van persoonlijke gegevens

Technopolis zal de door jou verstrekte persoonlijke gegevens enkel verwerken voor de doeleinden vermeld in deze kennisgeving (zie verder artikel 3).

Je persoonsgegevens zullen nooit worden doorgegeven aan anderen die er geld mee willen verdienen of promotie maken voor hun producten of diensten.

Als Technopolis jouw persoonlijke gegevens voor andere doeleinden wenst te verwerken of ze wil doorgeven aan ondernemingen waar zij mee samenwerkt, dan zal zij daarvoor jouw uitdrukkelijke toestemming vragen, en je kan je verzetten tegen het gebruik van jouw persoonlijke gegevens voor deze gewijzigde doeleinden. De meldingsplicht in hoofde van Technopolis en de voorafgaande vereiste tot toestemming bij doorgifte van persoonlijke gegevens aan andere ondernemingen gelden niet indien Technopolis persoonlijke gegevens verwerkt binnen de doeleinden opgegeven in deze privacy policy, en voor de praktische uitwerking van deze doeleinden beroep doet op aanneming van dienstverleners. Technopolis kan ook steeds toegang verlenen tot jouw persoonlijke gegevens op verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of de bevoegde politiediensten.  

De persoonlijke gegevens die Technopolis verzamelt worden opgeslagen in een computerbestand dat in een beveiligde omgeving wordt bewaard. Alleen bepaalde personen in dienst van Technopolis, of bepaalde personen of entiteiten waarmee Technopolis een overeenkomst heeft gesloten, hebben toegang tot jouw persoonlijke gegevens. Hun toegang is steeds beperkt tot de mate waarin ze die nodig hebben voor de uitoefening van hun functie of opdracht.

Back-ups van de persoonlijke gegevens die op de website vanTechnopolis en My Technopolis verzameld worden in de zin van artikel 3 van de huidige privacy policy zijn uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van Technopolis die beschikken over de nodige toegangsrechten.

img
img

3. Doel van de verwerking, bewaartermijn en wat als je iets wenst te wijzigen

Technopolis verwerkt jouw persoonlijke gegevens om jou de producten of diensten te kunnen leveren die jij hebt gevraagd of besteld of waarvoor jij je online hebt geregistreerd, om jou te informeren over de resultaten die je behaalde aan de verschillende opstellingen tijdens je bezoek en om promotie te maken voor Technopolis via elektronische nieuwsbrieven om jou in de toekomst informatie over zijn aanbod te kunnen meedelen.
 

Behoudens het geval waarbij je zelf via de My Technopolis-website persoonlijke gegevens hebt verwijderd, houdt Technopolis alle informatie die je op deze persoonlijke webpagina hebt opgeladen bij gedurende een periode van 2 jaar, te tellen vanaf de datum waarop je de webpagina het laatst hebt bezocht.

Je kan Technopolis steeds laten weten dat je niet langer wenst op de hoogte gehouden te worden van het aanbod van Technopolis. Dit kan steeds via de ‘uitschrijflink’ (unsubscribe link) die zich onderaan elke elektronische communicatie bevindt. Je kan hiervoor ook steeds contact opnemen met Technopolis op het hoger vermelde adres, of via info@technopolis.be.

Werkt Technopolis met foute gegevens over jou? Ben je niet meer akkoord dat Technopolis over jouw gegevens beschikt? Geef dan een seintje via info@technopolis.be. Op elk moment kan je de persoonsgegevens die Technopolis over jou verwerkt, inzien en zo kan je je gegevens inkijken en kunnen eventuele foute of onnauwkeurige of onvolledige gegevens gewijzigd worden of simpelweg verwijderd worden. Om gebruik te maken van dit recht tot inzage en verbetering stuur je een e-mail met als bijlage een kopie van jouw e-ID of Kids Card naar info@technopolis.be, of je stuurt een brief met de voormelde bijlage naar het hierboven vermelde postadres van Technopolis, t.a.v. de Verantwoordelijke Privacy.

Je kan zelf jouw persoonlijke My Technopolis-pagina verwijderen of je kan je daarvoor richten tot de Verantwoordelijke Privacy van Technopolis op de wijze hierboven vermeld. Ben je minderjarig? Vraag dan aan jouw ouders om zich richten tot de Verantwoordelijke Privacy van Technopolis indien naar hun oordeel jouw profiel om een gegronde reden dient te worden verwijderd.

Opgelet, het verwijderen van je profiel betekent dat je geen persoonlijke My Technopolis-pagina meer hebt en dat je geen nieuwbrieven meer kan ontvangen. Technopolis houdt echter een back-up bij van jouw profiel gedurende een periode van 1 jaar te tellen vanaf het tijdstip waarop jouw My Technopolis-pagina werd verwijderd.

Ben je bezoeker, leerkracht of geïnteresseerd in evenementen? Switch hier naar een aanbod op maat.