Navigeer dropdown

Stuur je nieuwsgierige kleuters met een reeks zoekprenten door het Kinder-doe-centrum. Daar zoeken de jonge speurneuzen naar de kleur van de veiligheidshelmen op de werf en de inhoud van de kassa in de winkel. Een speelse tocht waarmee je kleuters tal van ontwikkelingsdoelen rond wetenschap, techniek, mens en maatschappij inoefenen.Praktisch

Zoekprent 2e kleuterklas 

Aanbod: 1 prent

Duur:   40 min

Prijs:   € 0,30 per leerling

Zoekprenten 3e kleuterklas

Aanbod:   2 prenten

Duur:   40 min

Prijs:   € 0,60 per leerling 

Reserveren


     

 

 

 

dl 1

test1

test1

Demo 2

test2

test2
icon clock

Call to action

test
test

Content

demo content

demo

Doelgroep: demo
Duur: demo
Bezoekschema: demo
Capaciteit: demo
Prijs: demo
Mogelijke tijdstippen: demo
Openingsuren: demo
Locatie: demo

demo phone demo mail demo

demo RTE

demo

Ben je bezoeker, leerkracht of geïnteresseerd in evenementen? Switch hier naar een aanbod op maat.