Technopolis is gesloten
slide

Workshop De verdwijning van Amélie

Workshop in het Lab voor 1e graad secundair

Al doende leert men: die uitspraak ken jij als leerkracht maar al te goed! Helaas lukt het echter niet altijd om je theoretische lessen in praktijk te brengen. Hiervoor biedt ons Lab met de workshop 'De verdwijning van Amélie' dé ideale oplossing!

Amélie is na een kidnapping terecht, maar...

... spijtig genoeg weet ze niets meer over de hele zaak en kan ze de politie niet verder helpen met de zoektocht naar haar ontvoerder. Het enige bewijsstuk dat er gevonden is, is een klein stukje onbekend plastic.

Je leerlingen nemen de rol van forensisch onderzoeker op en gaan aan de slag om de unieke eigenschappen van allerlei gekende soorten plastic te onderzoeken.

Hoe helpen je leerlingen Amélie?

Aan de hand van de resultaten wordt er een grote determinatietabel opgesteld. Met behulp van de determinatietabel kan het onbekende stukje plastic onderzocht en gedetermineerd worden.

Dankzij enkele beschrijvingen van potentiële daders kunnen je leerlingen het gedetermineerde plastic linken aan de kidnapper en zo 'De verdwijning van Amélie’ oplossen.

Wat leren je leerlingen bij?

Gedurende de workshop maken je leerlingen kennis met de verschillende eigenschappen van plastic, leren ze resultaten te vergelijken met de andere groepen en leren ze die resultaten te interpreteren en in een determinatietabel te gieten.

Vervolgens gebruiken ze de tabel om nieuwe observaties uit te voeren. Tijdens de workshop onderzoeken je leerlingen eigenschappen als dichtheid, aanwezigheid van chloor, aanwezigheid van zetmeel, oplosbaarheid en maken ze kennis met recyclagecodes en de verschillende toepassingen van plastic.

img

Welke materialen?

 • Bunsenbrander

Welke onderwerpen?

 • Stofeigenschappen
 • Polymeren/kunststof
 • Densiteit
 • Oplosbaarheid
 • Indicatoren

Praktisch

 • Doelgroep: secundair 1e graad
 • Duur:  1,5 u
 • Capaciteit: minimum 10 en maximum 24 leerlingen
 • Prijs: € 7,50 per leerling
phone Bezoekdagen secundair: maandag en dinsdag. Aanvang om 10u of in de namiddag.

Reserveer je klasbezoek online

Technopolis moet je gewoon zien… én doen! Kom dus met je klas naar Technopolis en reserveer je bezoek snel en gemakkelijk online!

  

Hoe draagt deze workshop bij tot de eindtermen?

Vakgebonden eindtermen natuurwetenschappen

Systemen

 • 9: in een concreet voorbeeld aantonen dat de mens natuur en milieu beïnvloedt en dat hierdoor ecologische evenwichten kunnen gewijzigd worden

Interactie

 • 10: in concrete voorbeelden aantonen dat er verschillende soorten krachten kunnen voorkomen tussen voorwerpen en dat een kracht de vorm of de snelheid van een voorwerp kan veranderen
 • 11: waarneembare  stofomzettingen met concrete voorbeelden uit de niet levende natuur illustreren 
 • 14: waarneembare fysische veranderingen van een stof in verband brengen met temperatuursveranderingen

Materie

 • 18: volgende begrippen aan de hand van het deeltjesmodel hanteren: atoom, molecule, zuivere stof, mengsel, aggregatietoestand en faseovergangen

Wetenschappelijke vaardigheden

 • 20: onder begeleiding, een natuurwetenschappelijk probleem herleiden tot een onderzoeksvraag, en een hypothese of verwachting over deze vraag formuleren
 • 21: onder begeleiding, bij een onderzoeksvraag gegevens verzamelen en volgens een voorgeschreven werkwijze een experiment, een meting of een terreinwaarneming uitvoeren
 • 22: onder begeleiding, bij een eenvoudig onderzoek, de essentiële stappen van de natuurwetenschappelijke methode onderscheiden
 • 23: onder begeleiding, verzamelde en beschikbare data hanteren, om te classificeren of om te determineren of om een besluit te formuleren
 • 24: onder begeleiding resultaten uit een experiment, een meting of een terreinstudie weergeven. Dit kan gebeuren in woorden, in tabel of grafiek, door aan te duiden op een figuur of door te schetsen. Je leerlingen gebruiken daarbij de correcte namen en symbolen

Wetenschap en samenleving

 • 26: gehanteerde wetenschappelijke concepten verbinden met dagelijkse waarnemingen, concrete toepassingen of maatschappelijke evoluties
 • 27: het belang van biodiversiteit, de schaarste aan grondstoffen en aan fossiele energiebronnen verbinden met een duurzame levensstijl

Vakgebonden eindtermen techniek

Kerncomponenten van techniek

 • 6: in concrete voorbeelden uit techniek het nut aantonen van de gebruikte hulpmiddelen zoals gereedschappen machines, grondstoffen, materialen, energie, informatie, menselijke inzet, geldmiddelen, tijd
 • 7: in concrete voorbeelden van technische systemen uitleggen dat men voor de ontwikkeling en het gebruik en het gebruik keuzes maakt op basis van criteria

Techniek en samenleving

 • 28:  het belang erkennen van technische beroepen en van technische vaardigheden in de huidige samenleving en daarbij geen onderscheid maken tussen mannen en vrouwen
 • 29: wederzijdse beïnvloeding van techniek en samenleving illustreren in verschillende toepassingsgebieden uit de wereld van techniek waaronder energie, informatie en communicatie, constructie, transport en biochemie

Vakoverschrijdende eindtermen en vakoverschrijdende ontwikkelingsdoelen

Globaal

De leerlingen

 • 1: brengen belangrijke elementen van communicatief handelen in praktijk (communicatief vermogen)
 • 4: blijven, ondanks moeilijkheden, een doel nastreven (doorzettingsvermogen)
 • 19: dragen actief bij tot het realiseren van gemeenschappelijke doelen (samenwerken)
 • 25: stellen kwaliteitseisen aan hun eigen werk en aan dat van anderen (zorgvuldigheid)

Context 4: omgeving en duurzame ontwikkeling

De leerlingen

 • 1: participeren aan milieubeleid en -zorg op school
 • 2: herkennen in duurzaamheidsvraagstukken de verwevenheid tussen economische, sociale en ecologische aspecten en herkennen de invloed van techniek en beleid

Context 6: socio-economische samenleving

De leerlingen

 • 4: hebben bij het kopen van goederen en het gebruiken van diensten zowel oog voor prijs-kwaliteit en duurzame ontwikkeling als voor rechten van de consument

Ben je bezoeker, leerkracht of geïnteresseerd in evenementen? Switch hier naar een aanbod op maat.