Navigeer dropdown

Al doende leert men: die uitspraak ken jij als leerkracht maar al te goed! Helaas lukt het echter niet altijd om je theoretische lessen in praktijk te brengen. Hiervoor bieden de 2 workshops in ons Lab dé ideale oplossing!

Je leerlingen produceren zelf bio-brandstof om een raket te lanceren of  ze maken hun eigen nano-zonnebrandcrème. En  wil je hen laten zien hoe een elektronenmicroscoop werkt? In het Lab gaan je leerlingen  als  echte wetenschappers aan de slag met een heleboel materiaal om spannende experimenten uit te voeren. Alle laboratoriumopdrachten sluiten bovendien aan bij de interesses van je leerlingen en de eindtermen. Hier komen je lessen biologie, chemie, fysica en natuurwetenschappen pas écht tot leven!

Workshop 1: 'Van papier tot bio-ethanol'

Wat is er zo slecht aan het gebruik van fossiele brandstoffen? Welke alternatieven zijn er al voorhanden? Wat is dat eigenlijk met die biobrandstoffen? Kunnen we zelf ook biobrandstoffen maken? Je leerlingen maken kennis met de energie- en milieuproblematiek van de fossiele brandstoffen en nemen zelf de rol van biobrandstofproducent aan. Startend van een rol wc-papier proberen je  leerlingen de suikers uit cellulase te halen met behulp van het enzym cellulase en laten ze de vrijgekomen suikers vervolgens door gist verteren met de hoop zo ethanol te produceren. Wat zijn de optimale verhoudingen? Hebben we veel wc-papier nodig? In groepjes onderzoeken je leerlingen verschillende verhoudingen van grondstoffen en dankzij de productie van CO2 kunnen je leerlingen op een visuele manier onderzoeken welke groep het meeste biobrandstof produceert. Als afsluiter ervaren je leerlingen zelf de kracht van de biobrandstof door zelf raketten af te schieten. Vinden ze het ideale gasmengsel om hun raket zo ver mogelijk te krijgen? Tijdens de workshop leren je leerlingen nauwgezet een stappenplan volgen en werken met pipetten.

Gebruikte materialen

 • Pasteurpipet met pipeteerballon                                                       
 • Warmwaterbaden
 • Magnetische roerder
 • Elektronenmicroscoop

Behandelde onderwerpen

 • Fossiele brandstoffen en hun impact op het milieu (broeikaseffect)
 • Koolstofcyclus
 • Biobrandstoffen
 • Enzymatische reacties met cellulase en gisting van suikers.
 • Genetisch gemanipuleerde gewassen

Eindtermen

2e graad ASO: vakgebonden eindtermen Natuurwetenschappen

Gemeenschappelijke eindtermen voor wetenschappen

De leerlingen:

 • 1: kunnen onder begeleiding de volgende aspecten van de natuurwetenschappelijke methode gebruiken bij het onderzoek van een natuurwetenschappelijk probleem: een onderzoeksvraag hanteren een hypothese of verwachting formuleren, met een aangereikte methode een experiment, een meting of een terreinwaarneming uitvoeren en daarbij specifiek materiaal correct hanteren, onderzoeksresultaten weergeven in woorden, in een tabel of een grafiek, uit data, een tabel of een grafiek relaties en waarden afleiden om een besluit te formuleren 
 • 2: gaan vaardig om met nauwkeurigheid van meetwaarden en gebruiken wetenschappelijke terminologie, symbolen en SI-eenheden correct
 • 3:  kunnen productetiketten interpreteren en veilig en verantwoord omgaan met stoffen
 • 4:  bij het verduidelijken van en het zoeken naar oplossingen voor duurzaamheidvraagstukken wetenschappelijke principes hanteren die betrekking hebben op grondstoffenverbruik, energieverbruik, biodiversiteit en het leefmilieu
 • 5: de natuurwetenschappen als onderdeel van de culturele ontwikkeling duiden en de wisselwerking met de maatschappij op ecologisch, ethisch en technisch vlak illustreren.

Vakgebonden eindtermen  biologie

 • B1: macroscopische en microscopische observaties en metingen uitvoeren in het kader van experimenteel biologisch onderzoek

Algemene eindtermen  chemie

 • C13:  eenvoudige reacties corpusculair voorstellen, symbolisch weergeven en interpreteren

2e graad TSO: vakgebonden eindtermen Natuurwetenschappen

De leerlingen kunnen:

 • 1: structuren op submicroscopisch niveau verbinden met macroscopische eigenschappen van stoffen
 • 3: de symbolische voorstelling van een stofomzetting interpreteren
 • 4: de betekenis van de stofconstanten smeltpunt, kookpunt, massadichtheid toelichten en deze stofconstanten hanteren om een zuivere stof te identificeren
 • 10: bij het verduidelijken van en zoeken naar oplossingen voor duurzaamheidsvraagstukken onder begeleiding wetenschappelijke principes hanteren die betrekking hebben op grondstof- en energieverbruik
 • 11: onder begeleiding de natuurwetenschappen als onderdeel van de culturele ontwikkeling van de maatschappij duiden en de wisselwerking met de maatschappij op ecologisch, economisch, ethisch en technisch vlak illustreren
 • 12: steunend op wetenschappelijke inzichten verantwoord omgaan met veiligheid en gezondheid in leefwereldsituaties met betrekking tot stoffen, geluid en straling
 • 13: courante grootheden en SI-eenheden hanteren die voorkomen in leefwereldsituaties
 • 14: onder begeleiding illustreren dat natuurwetenschappelijke kennis wordt opgebouwd via natuurwetenschappelijke methoden

Workshop 2: 'Nano-zonnecrème'  

Je leerlingen maken hun eigen nano-zonnecrème, waarvan ze de beschermende kwaliteit en efficiëntie vergelijken met die van 'gewone'  crème. Daarnaast onderzoeken ze de verschillende eigenschappen van zonnecrème en gebruiken ze verschillende soorten zonnefilters. Vervolgens maken ze zelf zonnecrèmes op basis van micro- en nanodeeltjes van de zonnefilter zinkoxide. Werken die nanodeeltjes écht zoveel beter dan de grote deeltjes? Na afloop van de workshop krijgen je leerlingen hun zonnecrème meer naar huis.

Gebruikte materialen

 • Verwarmingselement met magnetische roerder
 • UV-lamp
 • Elektronenmicroscoop

Behandelde onderwerpen 

 • Ruimtelijke context van “nano”- en “micro”-meter 
 • Nanodeeltjes
 • Contactoppervlakte
 • Elektromagnetische straling. In het bijzonder UV-VIS in (zon)licht
 • Wetenschappelijke achtergrond bij (zonne)crème
 • Polariteit en emulgatoren

Eindtermen

2e graad ASO: vakgebonden eindtermen Natuurwetenschappen

Gemeenschappelijke eindtermen voor wetenschappen

De leerlingen:

 • 1: kunnen onder begeleiding de volgende aspecten van de natuurwetenschappelijke methode gebruiken bij het onderzoek van een natuurwetenschappelijk probleem:  een onderzoeksvraag hanteren  een hypothese of verwachting formuleren, met een aangereikte methode een experiment, een meting of een terreinwaarneming uitvoeren en daarbij specifiek materiaal correct hanteren, onderzoeksresultaten weergeven in woorden, in een tabel of een grafiek, uit data, een tabel of een grafiek relaties en waarden afleiden om een besluit te formuleren 
 • 2: gaan vaardig om met nauwkeurigheid van meetwaarden en gebruiken wetenschappelijke terminologie, symbolen en SI-eenheden correct
 • 3:  kunnen productetiketten interpreteren en veilig en verantwoord omgaan met stoffen
 • 5: de natuurwetenschappen als onderdeel van de culturele ontwikkeling duiden en de wisselwerking met de maatschappij op ecologisch, ethisch en technisch vlak illustreren.

Vakgebonden eindtermen  biologie

 • B1: macroscopische en microscopische observaties en metingen uitvoeren in het kader van experimenteel biologisch onderzoek

Vakgebonden eindtermen  chemie

 • 13: courante grootheden en SI-eenheden hanteren die voorkomen in leefwereldsituaties

Vakgebonden eindtermen fysica

 • F18: de stralengang van het licht vaststellen en toelichten

2e graad TSO: vakgebonden eindtermen Natuurwetenschappen

De leerlingen kunnen:

 • 1: structuren op submicroscopisch niveau verbinden met macroscopische eigenschappen van stoffen
 • 3: de symbolische voorstelling van een stofomzetting interpreteren
 • 11: onder begeleiding de natuurwetenschappen als onderdeel van de culturele ontwikkeling van de maatschappij duiden en de wisselwerking met de maatschappij op ecologisch, economisch, ethisch en technisch vlak illustreren
 • 12: steunend op wetenschappelijke inzichten verantwoord omgaan met veiligheid en gezondheid in leefwereldsituaties met betrekking tot stoffen, geluid en straling
 • 13: courante grootheden en SI-eenheden hanteren die voorkomen in leefwereldsituaties
 • 14: onder begeleiding illustreren dat natuurwetenschappelijke kennis wordt opgebouwd via natuurwetenschappelijke methoden

Praktisch

 • Duur:  3u
 • Capaciteit: minimum 12 leerlingen, maximum 20 of max. 28 leerlingen, afhankelijk van het aantal beschikbare Technopolis-begeleiders
 • Prijs: € 12,50 per leerling
phone Bezoekdagen secundair: maandag, dinsdag en woensdag. Aanvang om 10u of om 14u.

Reserveer je klasbezoek online

Technopolis moet je gewoon zien… én doen! Kom dus met je klas naar Technopolis en reserveer je bezoek snel en gemakkelijk online!

Ben je bezoeker, leerkracht of geïnteresseerd in evenementen? Switch hier naar een aanbod op maat.