Navigeer dropdown

Al doende leert men: die uitspraak ken jij als leerkracht maar al te goed! Helaas lukt het echter niet altijd om je theoretische lessen in praktijk te brengen. Hiervoor bieden de 3 workshops in ons Lab dé ideale oplossing!

Wil je je leerlingen kennis laten maken met state-of-the-art labtechnieken en hen zelf gebruik laten maken van een spectrofotometer of een PCR-apparaat? In het Lab ga je als een echte wetenschapper aan de slag met een heleboel materialen  om spannende experimenten uit te voeren. Hier komen je lessen biologie, chemie, fysica en natuurwetenschappen pas écht tot leven!

Workshop 1: 'Weet wat je eet! Leren destilleren en titreren'  

Tijdens de workshop maken je leerlingen uitgebreid kennis met de principes én de praktijk van het destilleren en titreren. Samen met de begeleider overlopen we de theorie achter de technieken en gaan we praktisch aan de slag in het bouwen van uitgebreide opstellingen. De workshop start met een verteerd voedselstaal waarvan de leerlingen de oorsprong niet kennen. Door het onderzoek uit te voeren moeten ze zien te achterhalen wat voor voedingsproduct door ons geprepareerd werd. Dit doen ze door het eiwitgehalte ervan te bepalen.

Gedurende de zoektocht staan we stil bij de rol van stikstof, de structuur van aminozuren en het nut van eiwitten. We begeleiden de leerlingen ook om op een eenvoudige manier stoichiometrische berekeningen uit te voeren die nodig zijn om tot het juiste antwoord te komen.

De workshop wordt voornamelijk aangeraden voor beginnende onderzoekers met nog geen tot weinig ervaring met destillatie en titratie. Je leerlingen leren ook op een correcte manier te pipetteren en veilig om te gaan met chemische producten. Voorkennis is niet vereist.

Gebruikte materialen

 • Buret
 • Destillatieopstelling
 • Verwarmingselement met magnetische roerder
 • Pasteurpipet met pipeteerballon
 • Rekenmachine

Behandelde onderwerpen

 • Stikstofcyclus
 • Structuur van aminozuren
 • Destillatie
 • Titratie
 • Zuur-base reactie
 • Stoichiometrische berekeningen
 • Eiwitgehalte in voedsel

Eindtermen

3e graad ASO: vakgebonden eindtermen Natuurwetenschappen

De leerlingen kunnen:

 • 2: vanuit een onderzoeksvraag een eigen hypothese of verwachting formuleren en relevante variabelen aangeven
 • 3: uit data, een tabel of een grafiek relaties en waarden afleiden om een besluit te formuleren
 • 4: wetenschappelijke terminologie, symbolen en SI-eenheden gebruiken
 • 5: veilig en verantwoord omgaan met stoffen, elektrische toestellen, geluid en EM-straling
 • 6: bij het verduidelijken van en het zoeken naar oplossingen voor duurzaamheidsvraagstukken wetenschappelijke principes hanteren die betrekking hebben op tenminste grondstoffen, energie, biotechnologie, biodiversiteit en het leefmilieu
 • 7: de natuurwetenschappen als onderdeel van de culturele ontwikkeling duiden en de wisselwerking met de maatschappij op ecologisch, ethisch, technisch, socio-economisch en filosofisch vlak illustreren

Vakgebonden eindtermen Biologie

De leerlingen kunnen:

 • B2: het belang van sachariden, lipiden, proteïnen, nucleïnezuren, mineralen en water voor het metabolisme toelichten
 • B8: aan de hand van eenvoudige voorbeelden toelichten hoe kenmerken van generatie op generatie overerven
 • B9: kenmerken van organismen en variatie tussen organismen verklaren vanuit erfelijkheid en omgevingsinvloeden
 • B10: wetenschappelijk onderbouwde argumenten geven voor de biologische evolutie van organismen met inbegrip van de mens

Vakgebonden eindtermen Chemie

De leerlingen kunnen:

 • C2: veilig en verantwoord omgaan met stoffen en chemisch afval, gevarensymbolen interpreteren en R- en S-zinnen opzoeken
 • C3: met eenvoudig materiaal een neutralisatiereactie en een redoxreactie uitvoeren
 • C4: de aanwezigheid van een stof vaststellen met behulp van een gegeven identificatiemethode

3e graad TSO: vakgebonden eindtermen Natuurwetenschappen

De leerlingen kunnen:

 • 6: de natuurwetenschappen als onderdeel van de culturele ontwikkeling duiden en de wisselwerking met de maatschappij op ecologisch, ethisch, technisch, socio-economisch en filosofisch vlak illustreren

Workshop 2: 'Op zoek naar lactosevrije melk' 

Wist je dat ongeveer 20% van de Belgische bevolking lactose-intolerant is en dat  een groot deel van de wereldbevolking een lactosevrij dieet heeft? Mensen met lactose-intolerantie kunnen trouwens best wel ziek worden wanneer ze iets eten dat lactose bevat. Hoe komt dit eigenlijk en welk onderdeel van melk veroorzaakt dit? Het is dus maar goed dat er op de verpakkingen van melkproducten vermeld staat of er lactose inzit.  Maar stel dat niet niet zo was: kan je dan van een onbekend melkstaal achterhalen hoeveel lactose erin zit? Je  leerlingen krijgen verschillende melkstalen, waarvan er slechts 1 lactose bevat. Aan jouw leerlingen om uit te vissen welk! Via  een enzymatische afbreekreactie zetten ze het al dan niet aanwezige lactose uiteindelijk om in D-galactonzuur en NADH. Met behulp van een spectrofotometer kunnen ze vervolgens bepalen of het staal lactose bevat.

Gebruikte materialen

 • Microliterpipetten
 • Centrifuge
 • Spectrofotometer

Behandelde onderwerpen

 • Vetten, eiwitten, suikers
 • Structuur van suikers (mono- en disachariden)
 • Golflengte bij elektromagnetische straling (i.f.v. spectrofotometrie)
 • Wetenschappelijke kadering van lactoseintolerantie
 • Erfelijkheid

Eindtermen

3e graad ASO: vakgebonden eindtermen Natuurwetenschappen

De leerlingen kunnen:

 • 2: vanuit een onderzoeksvraag een eigen hypothese of verwachting formuleren en relevante variabelen aangeven
 • 3: uit data, een tabel of een grafiek relaties en waarden afleiden om een besluit te formuleren
 • 4: wetenschappelijke terminologie, symbolen en SI-eenheden gebruiken
 • 5: veilig en verantwoord omgaan met stoffen, elektrische toestellen, geluid en EM-straling
 • 6: bij het verduidelijken van en het zoeken naar oplossingen voor duurzaamheidsvraagstukken wetenschappelijke principes hanteren die betrekking hebben op tenminste grondstoffen, energie, biotechnologie, biodiversiteit en het leefmilieu
 • 7: de natuurwetenschappen als onderdeel van de culturele ontwikkeling duiden en de wisselwerking met de maatschappij op ecologisch, ethisch, technisch, socio-economisch en filosofisch vlak illustreren

Vakgebonden eindtermen Biologie

De leerlingen kunnen:

 • B2: het belang van sachariden, lipiden, proteïnen, nucleïnezuren, mineralen en water voor het metabolisme toelichten
 • B8: aan de hand van eenvoudige voorbeelden toelichten hoe kenmerken van generatie op generatie overerven
 • B9: kenmerken van organismen en variatie tussen organismen verklaren vanuit erfelijkheid en omgevingsinvloeden
 • B10: wetenschappelijk onderbouwde argumenten geven voor de biologische evolutie van organismen met inbegrip van de mens

3e graad TSO: vakgebonden eindtermen Natuurwetenschappen

De leerlingen kunnen:

 • 1: kenmerken van organismen en variatie tussen organismen verklaren vanuit erfelijkheid en omgevingsinvloeden
 • 2: aan de hand van eenvoudige voorbeelden toelichten hoe kenmerken van generatie op generatie overerven
 • 4: wetenschappelijk onderbouwde argumenten geven voor de biologische evolutie van organismen met inbegrip van de men
 • 6: de natuurwetenschappen als onderdeel van de culturele ontwikkeling duiden en de wisselwerking met de maatschappij op ecologisch, ethisch, technisch, socio-economisch en filosofisch vlak illustreren

Workshop 3: 'GGG of Nee Nee Nee? DNA onderzoek van aardappelen'  

Iedereen heeft al wel eens gehoord van genetische manipulatie, maar wat is dat nu eigenlijk? Is het gevaarlijk voor het milieu? Is het gevaarlijk voor onze gezondheid? Welke nuttige toepassingen kan een genetisch gemanipuleerd organisme (GGO) of gewas (GGG) hebben? Je leerlingen onderzoeken de genetische eigenschappen van een aardappelplant en proberen te achterhalen of de aardappelplant aardappelen zal opleveren die geribbeld of glad, bruin of geel of al dan niet resistent tegen het aardappelcystenaaltje zijn. Hiervoor moeten je leerlingen het DNA uit de plant extraheren. Aan de hand van enkele zuiveringsstappen en met behulp van een microliterpipet zorgen je leerlingen ervoor dat ze het DNA met de juiste primers in een PCR-toestel kunnen overbrengen. Na afloop van de PCR, voeren je leerlingen een gel-elektroforese uit en interpreteren ze de resultaten. Is onze aardappelplant resistent tegen de cystenaaltjes? Zal de aardappel mooi glad zijn?  

Tijdens de workshop leren je  leerlingen nauwkeurig en correct werken met microliterpipetten en voeren ze een precies stappenplan uit om het DNA uit de plantencel te extraheren. De theorie en het praktische gebruik van een PCR-toestel en een gel-elektroforese komt ook aan bod.

Gebruikte materialen

 • Microliterpipetten
 • Centrifuge
 • PCR-toestel
 • Gelelektroforese apparaat

Behandelde onderwerpen

 • Genetisch gemanipuleerde gewassen (o.a. kadering in de actualiteit)
 • DNA-replicatie
 • Polymerase Chain Reaction (PCR)
 • Gelelektroforese

Eindtermen

3e graad ASO: vakgebonden eindtermen Natuurwetenschappen

De leerlingen kunnen:

 • 2: vanuit een onderzoeksvraag een eigen hypothese of verwachting formuleren en relevante variabelen aangeven
 • 3: uit data, een tabel of een grafiek relaties en waarden afleiden om een besluit te formuleren
 • 4: wetenschappelijke terminologie, symbolen en SI-eenheden gebruiken
 • 5: veilig en verantwoord omgaan met stoffen, elektrische toestellen, geluid en EM-straling
 • 6: bij het verduidelijken van en het zoeken naar oplossingen voor duurzaamheidsvraagstukken wetenschappelijke principes hanteren die betrekking hebben op tenminste grondstoffen, energie, biotechnologie, biodiversiteit en het leefmilieu
 • 7: de natuurwetenschappen als onderdeel van de culturele ontwikkeling duiden en de wisselwerking met de maatschappij op ecologisch, ethisch, technisch, socio-economisch en filosofisch vlak illustreren

Vakgebonden eindtermen Biologie

De leerlingen kunnen:

 • B4:  de betekenis van DNA bij de celdeling en genexpressie verduidelijken
 • B8: aan de hand van eenvoudige voorbeelden toelichten hoe kenmerken van generatie op generatie overerven
 • B9: kenmerken van organismen en variatie tussen organismen verklaren vanuit erfelijkheid en omgevingsinvloeden
 • B10: wetenschappelijk onderbouwde argumenten geven voor de biologische evolutie van organismen met inbegrip van de mens

3e graad TSO: vakgebonden eindtermen Natuurwetenschappen

De leerlingen kunnen:

 • 1: kenmerken van organismen en variatie tussen organismen verklaren vanuit erfelijkheid en omgevingsinvloeden
 • 2: aan de hand van eenvoudige voorbeelden toelichten hoe kenmerken van generatie op generatie overerven
 • 4: wetenschappelijk onderbouwde argumenten geven voor de biologische evolutie van organismen met inbegrip van de mens
 • 6: de natuurwetenschappen als onderdeel van de culturele ontwikkeling duiden en de wisselwerking met de maatschappij op ecologisch, ethisch, technisch, socio-economisch en filosofisch vlak illustreren

Praktisch

 • Duur:  3u
 • Capaciteit: minimum 12 leerlingen, maximum 20 of max. 28 leerlingen, afhankelijk van het aantal beschikbare Technopolis-begeleiders
 • Prijs: € 12,50 per leerling
phone Bezoekdagen secundair: maandag, dinsdag en woensdag. Aanvang om 10u of 14u.

Reserveer je klasbezoek online

Technopolis moet je gewoon zien… én doen! Kom dus met je klas naar Technopolis en reserveer je bezoek snel en gemakkelijk online!

Ben je bezoeker, leerkracht of geïnteresseerd in evenementen? Switch hier naar een aanbod op maat.