Technopolis is gesloten
slide

Workshop: GGG of Nee Nee Nee? DNA onderzoek van aardappelen

Workshop in het Lab voor de 3e graad secundair

Iedereen heeft al wel eens gehoord van genetische manipulatie, maar wat is dat nu eigenlijk? Is het gevaarlijk voor het milieu? Is het gevaarlijk voor onze gezondheid? Welke nuttige toepassingen kan een genetisch gemanipuleerd organisme (GGO) of gewas (GGG) hebben? Je leerlingen onderzoeken de genetische eigenschappen van een aardappelplant en proberen te achterhalen of de aardappelplant aardappelen zal opleveren die geribbeld of glad, bruin of geel of al dan niet resistent tegen het aardappelcystenaaltje zijn.

Hiervoor moeten je leerlingen het DNA uit de plant extraheren. Aan de hand van enkele zuiveringsstappen en met behulp van een microliterpipet zorgen je leerlingen ervoor dat ze het DNA met de juiste primers in een PCR-toestel kunnen overbrengen. Na afloop van de PCR, voeren je leerlingen een gel-elektroforese uit en interpreteren ze de resultaten. Is onze aardappelplant resistent tegen de cystenaaltjes? Zal de aardappel mooi glad zijn?  

Tijdens de workshop leren je  leerlingen nauwkeurig en correct werken met microliterpipetten en voeren ze een precies stappenplan uit om het DNA uit de plantencel te extraheren. De theorie en het praktische gebruik van een PCR-toestel en een gel-elektroforese komt ook aan bod.

Welke materialen?

 • Microliterpipetten
 • Centrifuge
 • PCR-toestel
 • Gelelektroforese apparaat

Welke onderwerpen?

 • Genetisch gemanipuleerde gewassen (o.a. kadering in de actualiteit)
 • DNA-replicatie
 • Polymerase Chain Reaction (PCR)
 • Gelelektroforese

Praktisch

 • Duur: 2,5 uur
 • Capaciteit: minimum 10 leerlingen, maximum 20 of max. 28 leerlingen, afhankelijk van het aantal beschikbare Technopolis-begeleiders.
 • Prijs: € 12,50 per leerling
phone Bezoekdagen secundair: maandag en dinsdag. Aanvang om 10u of in de namiddag.

Reserveer je klasbezoek online

Technopolis moet je gewoon zien… én doen! Kom dus met je klas naar Technopolis en reserveer je bezoek snel en gemakkelijk online!

  

Hoe draagt deze workshop bij tot de eindtermen?

3e graad ASO

Vakgebonden eindtermen Natuurwetenschappen

De leerlingen kunnen:

 • 2: vanuit een onderzoeksvraag een eigen hypothese of verwachting formuleren en relevante variabelen aangeven
 • 3: uit data, een tabel of een grafiek relaties en waarden afleiden om een besluit te formuleren
 • 4: wetenschappelijke terminologie, symbolen en SI-eenheden gebruiken
 • 5: veilig en verantwoord omgaan met stoffen, elektrische toestellen, geluid en EM-straling
 • 6: bij het verduidelijken van en het zoeken naar oplossingen voor duurzaamheidsvraagstukken wetenschappelijke principes hanteren die betrekking hebben op tenminste grondstoffen, energie, biotechnologie, biodiversiteit en het leefmilieu
 • 7: de natuurwetenschappen als onderdeel van de culturele ontwikkeling duiden en de wisselwerking met de maatschappij op ecologisch, ethisch, technisch, socio-economisch en filosofisch vlak illustreren

Vakgebonden eindtermen Biologie

De leerlingen kunnen:

 • B4:  de betekenis van DNA bij de celdeling en genexpressie verduidelijken
 • B8: aan de hand van eenvoudige voorbeelden toelichten hoe kenmerken van generatie op generatie overerven
 • B9: kenmerken van organismen en variatie tussen organismen verklaren vanuit erfelijkheid en omgevingsinvloeden
 • B10: wetenschappelijk onderbouwde argumenten geven voor de biologische evolutie van organismen met inbegrip van de mens

3e graad TSO

Vakgebonden eindtermen Natuurwetenschappen

De leerlingen kunnen:

 • 1: kenmerken van organismen en variatie tussen organismen verklaren vanuit erfelijkheid en omgevingsinvloeden
 • 2: aan de hand van eenvoudige voorbeelden toelichten hoe kenmerken van generatie op generatie overerven
 • 4: wetenschappelijk onderbouwde argumenten geven voor de biologische evolutie van organismen met inbegrip van de mens
 • 6: de natuurwetenschappen als onderdeel van de culturele ontwikkeling duiden en de wisselwerking met de maatschappij op ecologisch, ethisch, technisch, socio-economisch en filosofisch vlak illustreren

Ben je bezoeker, leerkracht of geïnteresseerd in evenementen? Switch hier naar een aanbod op maat.