Technopolis is gesloten
slide

Nano-zonnecrème

Workshop in het Lab voor 2e graad secundair

Zon of geen zon: tijdens deze workshop gaan je leerlingen gaan aan de slag met zonnecrème!

Je leerlingen maken hun eigen nano-zonnecrème, waarvan ze de beschermende kwaliteit en efficiëntie vergelijken met die van 'gewone' crème. Daarnaast onderzoeken ze de verschillende eigenschappen van zonnecrème en gebruiken ze verschillende soorten zonnefilters. Vervolgens maken ze zelf zonnecrèmes op basis van micro- en nanodeeltjes van de zonnefilter zinkoxide. Werken die nanodeeltjes écht zoveel beter dan de grote deeltjes? Na afloop van de workshop krijgen je leerlingen hun zonnecrème meer naar huis.

Welke materialen?

 • Verwarmingselement met magnetische roerder
 • UV-lamp
 • Elektronenmicroscoop

Welke onderwerpen?

 • Ruimtelijke context van “nano”- en “micro”-meter 
 • Nanodeeltjes
 • Contactoppervlakte
 • Elektromagnetische straling. In het bijzonder UV-VIS in (zon)licht
 • Wetenschappelijke achtergrond bij (zonne)crème
 • Polariteit en emulgatoren

Praktisch

 • Duur: 2,5 uur
 • Capaciteit: minimum 10 leerlingen, maximum 20 of 28 leerlingen, afhankelijk van het aantal beschikbare Technopolis-begeleiders.
 • Prijs: € 12,50 per leerling
phone Bezoekdagen secundair: maandag en dinsdag. Aanvang om 10u of in de namiddag.

Reserveer je klasbezoek online

Technopolis moet je gewoon zien… én doen! Kom dus met je klas naar Technopolis en reserveer je bezoek snel en gemakkelijk online!

  

Hoe draagt deze workshop bij tot de eindtermen?

2e graad ASO: vakgebonden eindtermen Natuurwetenschappen

Gemeenschappelijke eindtermen voor wetenschappen

De leerlingen:

 • 1: kunnen onder begeleiding de volgende aspecten van de natuurwetenschappelijke methode gebruiken bij het onderzoek van een natuurwetenschappelijk probleem:  een onderzoeksvraag hanteren  een hypothese of verwachting formuleren, met een aangereikte methode een experiment, een meting of een terreinwaarneming uitvoeren en daarbij specifiek materiaal correct hanteren, onderzoeksresultaten weergeven in woorden, in een tabel of een grafiek, uit data, een tabel of een grafiek relaties en waarden afleiden om een besluit te formuleren 
 • 2: gaan vaardig om met nauwkeurigheid van meetwaarden en gebruiken wetenschappelijke terminologie, symbolen en SI-eenheden correct
 • 3:  kunnen productetiketten interpreteren en veilig en verantwoord omgaan met stoffen
 • 5: de natuurwetenschappen als onderdeel van de culturele ontwikkeling duiden en de wisselwerking met de maatschappij op ecologisch, ethisch en technisch vlak illustreren.

Vakgebonden eindtermen  biologie

 • B1: macroscopische en microscopische observaties en metingen uitvoeren in het kader van experimenteel biologisch onderzoek

Vakgebonden eindtermen  chemie

 • 13: courante grootheden en SI-eenheden hanteren die voorkomen in leefwereldsituaties

Vakgebonden eindtermen fysica

 • F18: de stralengang van het licht vaststellen en toelichten

2e graad TSO: vakgebonden eindtermen Natuurwetenschappen

De leerlingen kunnen:

 • 1: structuren op submicroscopisch niveau verbinden met macroscopische eigenschappen van stoffen
 • 3: de symbolische voorstelling van een stofomzetting interpreteren
 • 11: onder begeleiding de natuurwetenschappen als onderdeel van de culturele ontwikkeling van de maatschappij duiden en de wisselwerking met de maatschappij op ecologisch, economisch, ethisch en technisch vlak illustreren
 • 12: steunend op wetenschappelijke inzichten verantwoord omgaan met veiligheid en gezondheid in leefwereldsituaties met betrekking tot stoffen, geluid en straling
 • 13: courante grootheden en SI-eenheden hanteren die voorkomen in leefwereldsituaties
 • 14: onder begeleiding illustreren dat natuurwetenschappelijke kennis wordt opgebouwd via natuurwetenschappelijke methoden

Ben je bezoeker, leerkracht of geïnteresseerd in evenementen? Switch hier naar een aanbod op maat.