Technopolis is gesloten
slide

Op zoek naar lactosevrije melk

Workshop in het Lab voor de 3e graad secundair (enkel nog dit schooljaar)

Stel, je bent lactose-intolerant en er staat nergens op de verpakking van melkproducten of er lactose in zit. Kan je dan van een onbekend melkstaal achterhalen hoeveel lactose erin zit? Je leerlingen krijgen verschillende melkstalen, waarvan er slechts 1 lactose bevat. Aan jouw leerlingen om uit te vissen het welke! Via een enzymatische afbreekreactie zetten ze het al dan niet aanwezige lactose uiteindelijk om in D-galactonzuur en NADH. Met behulp van een spectrofotometer kunnen ze vervolgens bepalen of het staal lactose bevat. Deze workshop kan je enkel nog voor dit schooljaar boeken. Vanaf schooljaar 2019-2020 zit deze niet langer in het aanbod.

Welke materialen?

 • Microliterpipetten
 • Centrifuge
 • Spectrofotometer

Welke onderwerpen?

 • Vetten, eiwitten, suikers
 • Structuur van suikers (mono- en disachariden)
 • Golflengte bij elektromagnetische straling (i.f.v. spectrofotometrie)
 • Wetenschappelijke kadering van lactoseintolerantie
 • Erfelijkheid

Wist je dat ongeveer 20% van de Belgische bevolking lactose-intolerant is en dat een groot deel van de wereldbevolking een lactosevrij dieet heeft? Mensen met lactose-intolerantie kunnen trouwens best wel ziek worden wanneer ze iets eten dat lactose bevat.

Praktisch

 • Duur:  3u
 • Capaciteit: minimum 12 leerlingen, maximum 20 of max. 28 leerlingen, afhankelijk van het aantal beschikbare Technopolis-begeleiders
 • Prijs: € 12,50 per leerling

Vanaf schooljaar 2019-2020 zit deze workshop niet langer in het aanbod.

phone Bezoekdagen secundair: maandag, dinsdag en woensdag. Aanvang om 10u of 14u.

Reserveer je klasbezoek online

Technopolis moet je gewoon zien… én doen! Kom dus met je klas naar Technopolis en reserveer je bezoek snel en gemakkelijk online!

  

Hoe draagt deze workshop bij tot de eindtermen?

3e graad ASO

Vakgebonden eindtermen Natuurwetenschappen

De leerlingen kunnen:

 • 2: vanuit een onderzoeksvraag een eigen hypothese of verwachting formuleren en relevante variabelen aangeven
 • 3: uit data, een tabel of een grafiek relaties en waarden afleiden om een besluit te formuleren
 • 4: wetenschappelijke terminologie, symbolen en SI-eenheden gebruiken
 • 5: veilig en verantwoord omgaan met stoffen, elektrische toestellen, geluid en EM-straling
 • 6: bij het verduidelijken van en het zoeken naar oplossingen voor duurzaamheidsvraagstukken wetenschappelijke principes hanteren die betrekking hebben op tenminste grondstoffen, energie, biotechnologie, biodiversiteit en het leefmilieu
 • 7: de natuurwetenschappen als onderdeel van de culturele ontwikkeling duiden en de wisselwerking met de maatschappij op ecologisch, ethisch, technisch, socio-economisch en filosofisch vlak illustreren

Vakgebonden eindtermen Biologie

De leerlingen kunnen:

 • B2: het belang van sachariden, lipiden, proteïnen, nucleïnezuren, mineralen en water voor het metabolisme toelichten
 • B8: aan de hand van eenvoudige voorbeelden toelichten hoe kenmerken van generatie op generatie overerven
 • B9: kenmerken van organismen en variatie tussen organismen verklaren vanuit erfelijkheid en omgevingsinvloeden
 • B10: wetenschappelijk onderbouwde argumenten geven voor de biologische evolutie van organismen met inbegrip van de mens

3e graad TSO

Vakgebonden eindtermen Natuurwetenschappen

De leerlingen kunnen:

 • 1: kenmerken van organismen en variatie tussen organismen verklaren vanuit erfelijkheid en omgevingsinvloeden
 • 2: aan de hand van eenvoudige voorbeelden toelichten hoe kenmerken van generatie op generatie overerven
 • 4: wetenschappelijk onderbouwde argumenten geven voor de biologische evolutie van organismen met inbegrip van de men
 • 6: de natuurwetenschappen als onderdeel van de culturele ontwikkeling duiden en de wisselwerking met de maatschappij op ecologisch, ethisch, technisch, socio-economisch en filosofisch vlak illustreren

Ben je bezoeker, leerkracht of geïnteresseerd in evenementen? Switch hier naar een aanbod op maat.