Technopolis is gesloten
slide

Weet wat je eet! Leren destilleren en titreren

Workshop in het Lab voor de 3e graad secundair (enkel nog dit schooljaar)

Tijdens de workshop maken je leerlingen uitgebreid kennis met de principes én de praktijk van het destilleren en titreren. Samen met de begeleider overlopen we de theorie achter de technieken en gaan we praktisch aan de slag in het bouwen van uitgebreide opstellingen. Deze workshop kan je enkel nog voor dit schooljaar boeken. Vanaf schooljaar 2019-2020 zit deze niet langer in het aanbod.

De workshop start met een verteerd voedselstaal waarvan de leerlingen de oorsprong niet kennen. Door het onderzoek uit te voeren moeten ze zien te achterhalen wat voor voedingsproduct door ons geprepareerd werd. Dit doen ze door het eiwitgehalte ervan te bepalen.

Gedurende de zoektocht staan we stil bij de rol van stikstof, de structuur van aminozuren en het nut van eiwitten. We begeleiden de leerlingen ook om op een eenvoudige manier stoichiometrische berekeningen uit te voeren die nodig zijn om tot het juiste antwoord te komen.

De workshop wordt voornamelijk aangeraden voor beginnende onderzoekers met nog geen tot weinig ervaring met destillatie en titratie. Je leerlingen leren ook op een correcte manier te pipetteren en veilig om te gaan met chemische producten. Voorkennis is niet vereist.

Welke materialen?

 • Buret
 • Destillatieopstelling
 • Verwarmingselement met magnetische roerder
 • Pasteurpipet met pipeteerballon
 • Rekenmachine

Welke onderwerpen?

 • Stikstofcyclus
 • Structuur van aminozuren
 • Destillatie
 • Titratie
 • Zuur-base reactie
 • Stoichiometrische berekeningen
 • Eiwitgehalte in voedsel

Praktisch

 • Duur:  3u
 • Capaciteit: minimum 12 leerlingen, maximum 20 of max. 28 leerlingen, afhankelijk van het aantal beschikbare Technopolis-begeleiders
 • Prijs: € 12,50 per leerling

Vanaf schooljaar 2019-2020 zit deze workshop niet langer in het aanbod.

phone Bezoekdagen secundair: maandag, dinsdag en woensdag. Aanvang om 10u of 14u.

Reserveer je klasbezoek online

Technopolis moet je gewoon zien… én doen! Kom dus met je klas naar Technopolis en reserveer je bezoek snel en gemakkelijk online!

  

Hoe draagt deze workshop bij tot de eindtermen?

3e graad ASO

Vakgebonden eindtermen Natuurwetenschappen

De leerlingen kunnen:

 • 2: vanuit een onderzoeksvraag een eigen hypothese of verwachting formuleren en relevante variabelen aangeven
 • 3: uit data, een tabel of een grafiek relaties en waarden afleiden om een besluit te formuleren
 • 4: wetenschappelijke terminologie, symbolen en SI-eenheden gebruiken
 • 5: veilig en verantwoord omgaan met stoffen, elektrische toestellen, geluid en EM-straling
 • 6: bij het verduidelijken van en het zoeken naar oplossingen voor duurzaamheidsvraagstukken wetenschappelijke principes hanteren die betrekking hebben op tenminste grondstoffen, energie, biotechnologie, biodiversiteit en het leefmilieu
 • 7: de natuurwetenschappen als onderdeel van de culturele ontwikkeling duiden en de wisselwerking met de maatschappij op ecologisch, ethisch, technisch, socio-economisch en filosofisch vlak illustreren

Vakgebonden eindtermen Biologie

De leerlingen kunnen:

 • B2: het belang van sachariden, lipiden, proteïnen, nucleïnezuren, mineralen en water voor het metabolisme toelichten
 • B8: aan de hand van eenvoudige voorbeelden toelichten hoe kenmerken van generatie op generatie overerven
 • B9: kenmerken van organismen en variatie tussen organismen verklaren vanuit erfelijkheid en omgevingsinvloeden
 • B10: wetenschappelijk onderbouwde argumenten geven voor de biologische evolutie van organismen met inbegrip van de mens

Vakgebonden eindtermen Chemie

De leerlingen kunnen:

 • C2: veilig en verantwoord omgaan met stoffen en chemisch afval, gevarensymbolen interpreteren en R- en S-zinnen opzoeken
 • C3: met eenvoudig materiaal een neutralisatiereactie en een redoxreactie uitvoeren
 • C4: de aanwezigheid van een stof vaststellen met behulp van een gegeven identificatiemethode

3e graad TSO

Vakgebonden eindtermen Natuurwetenschappen

De leerlingen kunnen:

 • 6: de natuurwetenschappen als onderdeel van de culturele ontwikkeling duiden en de wisselwerking met de maatschappij op ecologisch, ethisch, technisch, socio-economisch en filosofisch vlak illustreren

Ben je bezoeker, leerkracht of geïnteresseerd in evenementen? Switch hier naar een aanbod op maat.