Technopolis is gesloten
slide

Waarom beweegt een film?

Een film bestaat uit allemaal losse beelden die achter elkaar getoond worden. Hoe komt het dan dat je die toch als één continu bewegend beeld ziet?

Kort gezegd: je hersenen houden je voor het lapje!

De Gentse professor Joseph Plateau toonde  rond 1830 aan dat als je een reeks foto’s heel snel na elkaar ziet, je hersenen er zelf een vloeiende beweging van gaan maken. Hierbij bewees hij  dat een beeld altijd nog heel even op je netvlies blijft nalichten, nadat het origineel al verdwenen is. Daardoor kan een losse reeks licht verschillende foto’s, afgewisseld met donker, toch een continue indruk nalaten, waarbij je hersenen de overgang vloeiend maken.

Alle informatie die je via je ogen binnenkrijgt, is eigenlijk één grote chaos. Om te beginnen geeft elk oog een iets ander beeld, terwijl je toch maar één werkelijkheid ziet. Bovendien maken je ogen om de paar seconden een sprongetje. Tijdens die beweging geven ze niets door. Daarnaast  heeft elk oog ook nog eens een ‘blinde vlek’ waar het niets ziet. Je hersenen zijn dus non-stop in de weer met het knippen en plakken van al die informatie om tot een vloeiend beeld te komen. Hierbij  wordt al het overbodige  weggefilterd.

Alles wat je dus ‘ziet’ wanneer je naar een film kijkt, is een optelsom  van de ‘beste stukken’ uit een reeks kort na elkaar genomen foto’s, die je door je hersenen gepresenteerd worden als één, stabiele en vloeiend veranderende werkelijkheid. 

Test het zelf uit! 

Hou het kokertje van een rol WC-papier voor je ene oog en kijk erdoorheen naar het landschap. Schuif nu, op een vijftiental centimeter voor je gezicht, je andere hand langzaam van buiten naar binnen in het gezichtsveld van je andere oog, tot je hand tegen de koker aanligt. In het begin van de beweging zie je het beeld van de koker en dat van de hand naast elkaar, maar op een bepaald moment gaan ze overlappen. Een deel van je hand verdwijnt gewoon; je ziet er het landschap dwars doorheen.


Ben je bezoeker, leerkracht of geïnteresseerd in evenementen? Switch hier naar een aanbod op maat.