Technopolis is gesloten
slide

Missie en visie

Onze doelstellingen in een notendop

Onze missie

Wetenschap en technologie dichter bij de mens brengen!

Onze visie

Natuurlijk draait het bij Technopolis om wetenschap en technologie, en al het verbazingwekkende dat daarbij komt kijken. Toch ligt de focus van ons Vlaamse centrum voor wetenschapscommunicatie niet alleen daarop.

Ook centraal staan:

  • onze bezoekers,
  • de maatschappij waarin we leven,
  • onze partners en
  • onze werknemers.  

  

img
img

We richten ons op onze bezoekers

We willen wetenschap en technologie dichter bij onze bezoekers brengen. Door er op een objectieve, genuanceerde manier over te informeren.

Maar er is meer: we willen ook fascineren, en de mogelijkheid bieden om STEM skills te leren en daar zélf mee aan de slag te gaan.

En dus kiezen we resoluut voor interactie: we gaan in dialoog, vragen om mee na te denken en sporen aan tot creatie. Want wetenschap en technologie zijn belangrijk en relevant. Een boodschap die we maar wat graag overbrengen.

Dat doen we niet alleen in Technopolis zelf, maar ook via outreach en online activiteiten trachten we een zo groot mogelijk bereik te creëren. Daarbij profileren we ons als inclusief science center. Eén dat iedereen - ongeacht leeftijd, cultuur, geslacht en religie - aanspreekt, met voortdurende aandacht voor de verbreding van de doelgroepen, voornamelijk naar jongeren en jongvolwassenen.

We zetten daarbij in op een totaalbeleving. We gaan voor een originele, dynamische ervaring met een goed evenwicht tussen plezier en didactiek. Op een innovatieve, toekomstgerichte manier.

img

We richten ons op onze maatschappij

We hebben niet alleen een verantwoordelijkheid ten opzichte van onze bezoekers, medewerkers en partners, maar ook ten opzichte van onze maatschappij.

Technopolis wil een community vormen - een platform voor onderwijs, bedrijven en instellingen. Samen met hen bereiken we de bredere samenleving en dragen we bij tot de wetenschapswijsheid van de bevolking.

Technopolis neemt daarbij een coördinerende rol op: we zorgen ervoor dat alle spelers elkaar vinden. We willen het agora voor wetenschapsontmoetingen zijn.

Daarbij hebben we in het bijzonder oog voor de STEM-disciplines: ook binnen het STEM-net willen we een coördinator zijn die de link vormt tussen de verschillende actoren. Tegelijk willen we ook leerkrachten ondersteunen en ze wegwijs maken binnen de verschillende STEM-componenten.

De uiteindelijke wens is een sterker maatschappelijk draagvlak voor wetenschap, technologie en innovatie. Door alle spelers met elkaar te verbinden, hopen we de soms moeilijke taak om aan wetenschapscommunicatie te doen heel wat makkelijker te maken.

img

We richten ons op onze partners

Zonder onze beleidsmakers en onze publieke en private partners geen Technopolis. En dus verdienen hun inhoudelijke bijdrage, advies, steun en financiële middelen al onze dankbaarheid. En hoe uiten we die beter dan er doordacht mee om te gaan?

We garanderen dat we alle mensen en middelen inzetten waar ze het meest nodig zijn. En altijd met ons doel voor ogen: iedereen bereiken en informeren over de maatschappelijke relevantie van wetenschap en technologie, en STEM in het bijzonder.

Tegelijk zetten we ook alles op alles om een organisatie te worden die inzet op omzetgroei, en die de vruchten van de groei kan plukken en inzetten op nieuwe projecten die nieuwe doelen en nieuwe doelgroepen bereiken.

img

We richten ons op onze werknemers

Want alleen als zij tevreden, gemotiveerd en gelukkig zijn, straalt hun (werk)plezier af op onze bezoekers.

We willen dus een werkomgeving creëren waarin iedereen zich goed voelt, zodat alle medewerkers onze beloftes aan de bezoekers kunnen waarmaken.

Het spreekt dus voor zich dat we steeds oog hebben voor het menselijke kapitaal dat in onze organisatie aanwezig is. En dat we dit ook naar waarde schatten. Wij streven naar de juiste mensen op de juiste plaats, en willen daarbij heel de maatschappij vertegenwoordigen.

De klemtoon ligt altijd op respect: respect voor onze mensen en hun ruime omgeving.

Ben je bezoeker, leerkracht of geïnteresseerd in evenementen? Switch hier naar een aanbod op maat.