Samenwerking met NADO

In België werken de vier nationale antidopingorganisaties aan dopingbestrijding in de sport. Een van de kerntaken van zo’n nationale antidopingorganisatie is dopingpreventie.
Doping for dummies

In samenwerking met Technopolis in Mechelen hebben NADO Vlaanderen, de NADO van de Franse Gemeenschap, de NADO van de Duitstalige Gemeenschap en de NADO van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel, de opstelling rond antidoping binnen Sport 2.0, de interactieve thematentoonstelling over sport in Technopolis ontwikkeld.

Vanaf 30 juni 2018 tot medio 2021
is deze tentoonstelling toegankelijk voor het brede publiek.

Dit gemeenschappelijk initiatief past in de educatieve en preventieve doelstellingen die een antidopingorganisatie nastreeft en focust op jongeren. Het is van belang dat die doelgroep een attitude aanneemt die gekant is tegen het gebruik van doping.

Daarbij is het de bedoeling jongeren te overtuigen van het belang van fair-play door hen tijdens talrijke events zoals scholenworkshops, bezoekersworkshops, deelname aan een sportquiz te informeren hoe ze dopinggebruik in de sport kunnen vermijden.

Al het materiaal is ten behoeve van alle jongeren in België opgesteld in het Nederlands, Frans, Engels en Duits.

Met dit langlopend initiatief willen de vier Belgische NADO’s een zo groot mogelijk sportief publiek wijzen op de gevaren en de gezondheidsschade die dopinggebruik kan veroorzaken.

OnadOnad - Nado

Meer info over dopingpreventie