Vergeet niet om op voorhand je ticket(s) online te kopen en/​of je bezoek te registreren.
Respecteer je mee alle maatregelen?
Meer info

Workshop GGG of Nee Nee Nee? DNA onderzoek van aardappelen

Onderzoek de genetische eigenschappen van een aardappelplant
16+
Iedereen heeft al wel eens gehoord van genetische manipulatie, maar wat is dat nu eigenlijk? Is het gevaarlijk voor het milieu? Is het gevaarlijk voor onze gezondheid? Welke nuttige toepassingen kan een genetisch gemanipuleerd organisme (GGO) of gewas (GGG) hebben? Je leerlingen onderzoeken de genetische eigenschappen van een aardappelplant en proberen te achterhalen of de aardappelplant aardappelen zal opleveren die geribbeld of glad, bruin of geel of al dan niet resistent tegen het aardappelcystenaaltje zijn.

Stap 1? DNA extraheren!

Om de genetische eigenschappen van een aardappelplant te ontdekken, extraheren ze het DNA uit de plant. Aan de hand van enkele zuiveringsstappen en met behulp van een microliterpipet zorgen je leerlingen ervoor dat ze het DNA met de juiste primers in een PCR-toestel kunnen overbrengen. Na afloop van de PCR, voeren je leerlingen een gel-elektroforese uit en interpreteren ze de resultaten. Is onze aardappelplant resistent tegen de cystenaaltjes? Zal de aardappel mooi glad zijn?

Wat leren je leerlingen?

Tijdens de workshop leren je leerlingen nauwkeurig en correct werken met microliterpipetten en voeren ze een precies stappenplan uit om het DNA uit de plantencel te extraheren. De theorie en het praktische gebruik van een PCR-toestel en een gel-elektroforese komt ook aan bod.

Welke materialen?

  • Microliterpipetten
  • Centrifuge
  • PCR-toestel
  • Gelelektroforese apparaat

Welke onderwerpen komen aan bod?

  • Genetisch gemanipuleerde gewassen (o.a. kadering in de actualiteit)
  • DNA-replicatie
  • Polymerase Chain Reaction (PCR)
  • Gelelektroforese

Praktisch

€ 12,50 per leerling
3e graad secundair
Minimum 10 leerlingen, maximum 20 of 28 leerlingen, afhankelijk van het aantal beschikbare Technopolis-begeleiders.
2,5 uur
Deze workshop kan plaatsvinden op een maandag en dinsdag. Aanvang om 10u of in de namiddag.
Lab
DNA uit planten

Welke eindtermen vink je hiermee af?

2e graad SO
3e graad SO