Vergeet niet om op voorhand je ticket(s) online te kopen en/​of je bezoek te registreren.
Respecteer je mee alle maatregelen?
Meer info

Wetenschapsshow HoeZitDat?!

Test de wetenschapskennis van je leerlingen!
10+
Deel je leerlingen op in ploegen en laat de wetenschapsstrijd losbarsten: in deze verrassende wetenschapsshow mogen je leerlingen assisteren bij proeven en de uitkomst ervan voorspellen tijdens een spannende quiz over wetenschap en techniek. Elektronische stembakjes in de aanslag en vingers op de knoppen … dat de besten mogen winnen!

Boek nu deze interactieve show

Tijdens de wetenschapsshow van Technopolis raden je leerlingen zelf de afloop van de verschillende experimenten. De Technopolis-edutainers schakelen de hulp van je leerlingen in bij een heleboel proefjes. Achteraf komt de wetenschappelijke uitleg, op een duidelijke manier gebracht.

Geen enkele leerling komt hier buiten zonder iets geleerd te hebben over wetenschap en technologie! De proeven en uitleg zijn afgestemd op het niveau en de leeftijd van de leerlingen en sluiten aan bij het behalen van de eindtermen.

Praktisch

€ 3 per leerling
Er is een aangepaste show voor leerlingen van het 3e tot 6e leerjaar, 1e graad secundair onderwijs, en 2e en 3e graad secundair onderwijs.
Bij deze show hoort ook een educatief pakket! Er is een apart pakket voor de 2e en 3e graad LO en voor de 2e graad SO.
150 leerlingen
Bezoekdagen lager: donderdag en vrijdag. Bezoekdagen secundair: maandag, dinsdag en woensdag. Startuur af te spreken bij reservatie.
Kegel