Schrik van grafrovers? Investeer in een graf-torpedo!

In de 18de en 19de eeuw was er de doden nog geen eeuwige rust gegund. Hun laatste rustplaats werd vaak verstoord door grafrovers. Als reactie daarop ontstond een arsenaal aan beschermingsmiddelen.
Graf3

De doden in alle rust onder de grond houden: het bleek een hele uitdaging in het 18de- en 19de-eeuwse Verenigd Koninkrijk en Amerika. In die tijd groeide de interesse in anatomie en chirurgie, maar om dat te bestuderen heb je natuurlijk lichamen nodig en die waren niet zomaar voorhanden. Die van geëxecuteerde criminelen mochten gebruikt worden, maar dat waren er niet voldoende. Het gevolg? Er ontstond een luguber — en illegaal — handeltje in lijken. Grafrovers groeven lichamen op en verkochten die aan artsen en studenten geneeskunde.

Grafbeschermingsmiddelen

Als reactie op de lijkendiefstallen kwam er een arsenaal aan grafbeschermingsmiddelen op de markt. Zo was er het kerkhofpistool, een vuurwapen dat op een draaibare basis op het graf stond. Grafrovers die een van de struikeldraden rondom het graf raakten, kregen de volle lading.

Commercieel interessant was het feit dat je dit kerkhofpistool kon huren. De grafrovers hadden het immers alleen op verse’ lijken gemunt, waardoor je de bescherming na een bepaalde periode weer achterwege kon laten. Al had het apparaat ook zijn beperkingen. Omdat het bovengronds stond, werd het kerkhofpistool al snel opgemerkt, waardoor het kon worden ontweken en zelfs uitgeschakeld.

Het duurde dan ook niet lang of er was een betere uitvinding: de graf-torpedo. In eerste instantie ging het om kleine jachtgeweren die in de kist werden geplaatst en loden ballen afvuurden wanneer grafrovers het deksel openden, maar later doken er ook varianten op met explosieven die boven de kist werden begraven en afgingen zoals landmijnen.

Nieuwe wetten

De zwarte markt voor lijken krijgt — tja — de doodsteek wanneer er nieuwe wetten komen die o.a. scholen toelaten om de lichamen van arme, niet-opgeëiste overledenen te gebruiken en die het rapporteren van beschikbare lijken verplicht maken. Bovendien verbeteren rond die periode ook de technieken waarmee lichamen langer bewaard kunnen worden. Het maakt een einde aan de illegale lijkenhandel en dus ook aan de nood aan grafbeschermingsmiddelen.

Bronnen: