Wat is die schok als je je elleboog stoot?

Auch. Zélfs de stoerste onder ons vloekt binnensmonds wanneer die zijn elleboog ergens tegenaan stoot. Dat zorgt voor een stroomstoot’ in je telefoonbotje’. Maar newsflash: het is helemaal niet in je bot. Wat gebeurt er dan wel?
Elleboog2

Het botuitsteeksel aan de binnenkant van je bovenarmbot noemen ze wel eens het telefoonbotje’. Die benaming verwijst naar de pijn die je voelt wanneer je dat plekje ergens tegenaan stompt. De korte hevige pijnscheut die dan volgt, doet denken aan de elektrische schok die je vroeger kon krijgen van een oude telefoon met grote bel, als je de twee draden van die bel aanraakte wanneer ze rinkelde. De Engelsen spreken trouwens van je funny bone’. Maar geloof ons: er is niets grappigs’ aan die zinderende pijn.

Geen bot, maar zenuw

Deze benamingen doen vermoeden dat je bij het stoten van je elleboog het botje raakt, maar dat is niet zo. Niet het bot, maar de zenuw in je elleboog veroorzaakt de pijn. De nervus ulnaris — of elleboogzenuw — vertrekt in je nek en loopt tot in je hand. Bij je elleboog loopt hij over het bot en zit hij erg dicht onder je huid, waardoor je hem gemakkelijk kunt bezeren. Wanneer je de nervus ulnaris stoot, druk je de zenuw samen en schiet de pijn langs de zenuw naar beneden, wat zorgt voor een hevige tinteling in je onderarm en hand.

Elleboogzenuw

Beknelde elleboogzenuw

Omdat de nervus ulnaris aan de oppervlakte ligt, kan je hem makkelijk beschadigen. Zo kampen sommige mensen met een beknelde elleboogzenuw — ook wel het cubitale tunnelsyndroom genoemd, naar de groeve (de cubitale tunnel) waar de zenuw doorloopt. Dat kan komen door een botbreuk of door langdurige druk op de elleboog als je er steeds op steunt. Ook bij mensen die hun arm heel vaak buigen, komt het vaker voor. Mensen die lijden aan het cubitale tunnelsyndroom hebben een verdoofd, tintelend — of erger — pijnlijk gevoel in hun arm en hand. Wie zich echter eenmalig stoot, kan zich gelukkig troosten met het feit dat de pijn na zo’n 30 seconde wegtrekt.