Zijn er positieve gevolgen aan de corona-pandemie?

De wereldwijde corona-uitbraak heeft een zware impact op onze gezondheid, samenleving en economie. Toch heeft elke donkere wolk een gouden randje, want onze luchtkwaliteit lijkt wel een voordeel te hebben aan deze pandemie.
Shutterstock 1677695053

Om de verspreiding van het nieuwste coronavirus, SARS-CoV2 zoveel mogelijk tegen te gaan, werden wereldwijd strenge maatregelen afgekondigd: van het vermijden van familiebezoeken, tot het sluiten van scholen en winkels. Tal van landen gingen in lockdown en dat heeft niet alleen de samenleving, maar ook onze aarde gemerkt.

Minder luchtvervuiling

Satellietbeelden van de European Space Agency en NASA toonden de voorbije weken een drastische vermindering van de stikstofdioxide-uitstoot. Zeker in het zwaar getroffen China en Italië, waar een strenge lockdown volgde, waren de resultaten opmerkelijk. Maar ook in België lieten de lockdown maatregelen zich al voelen: de Vlaamse MilieuMaatschappij zag de stikstofdioxideconcentraties in de lucht dalen, omdat er minder verkeer was in combinatie met zuivere, droge lucht uit het Noorden.

Impact op de gezondheid

De dalende luchtvervuiling is alvast goed nieuws voor onze gezondheid. In België kan bijvoorbeeld 5% van de hartinfarcten toegeschreven worden aan luchtverontreiniging, en ook op muco- en astmapatiënten heeft de slechte luchtkwaliteit een negatieve impact. In China durven wetenschappers zelfs stellen dat de opmerkelijke verbetering van de — anders zo sterk vervuilde — lucht heeft geleid tot minder vroegtijdige sterfgevallen. Er wordt geschat dat op twee maanden tijd het leven van 4.000 kinderen onder de 5 jaar en van 73.000 volwassenen boven de 70 jaar werd gered.

Minder broeikasgas

Naast de uitstoot van NO2 (stikstofdioxide) daalde ook de uitstoot van het broeikasgas CO2 (koolstofdioxide) als gevolg van de coronamaatregelen. Dit komt waarschijnlijk door de strenge maatregelen van China: door de lagere industriële activiteit was er in het land minder vraag naar energie. Die wordt vaak opgewekt uit fossiele brandstoffen, waarvan de verbranding veel CO2 uitstoot. Aangezien China verantwoordelijk is voor 30% van de wereldwijde CO2-emissies had die daling meteen ook een globaal effect.

Impact op de aarde?

Het is nog onzeker hoe sterk de CO2-uitstoot terug zal stijgen als de coronamaatregelen versoepeld of stopgezet worden en de industriële activiteiten wereldwijd hervat kunnen worden. Of er een positieve impact zal zijn op de klimaatopwarming valt dus nog af te wachten.