Hebben auto’s straks googly eyes?

Wie oversteekt zoekt vaak oogcontact met aankomende chauffeurs. Maar hoe doe je dat bij een zelfrijdende auto? Wel, daar moet je gewoon ogen opkleven. Twee grote googly eyes maken het voertuig veiliger, zo blijkt uit een Japans onderzoek.
Googly2

Wil je als voetganger oversteken wanneer er een auto aankomt, dan kijk je meestal even naar de bestuurder. Kijkt die je kant op en remt de wagen af? Dan weet je dat je veilig de straat op kunt. Maar dit is niet mogelijk met een zelfrijdende auto. Hoe kan je er als voetganger dan zeker van zijn dat de sensoren van de wagen je hebben gezien?

Stel nu — bedachten enkele Japanse onderzoekers — dat je wél oogcontact kunt maken met zo’n zelfrijdende auto? De ogen van de auto zouden dan in jouw richting draaien als hij je registreert. Zo is het meteen duidelijk dat het voertuig je gezien heeft en dat je veilig kunt oversteken.

Oogje op het verkeer

Een simpel, en misschien wel geniaal, idee dat vroeg om een test. De Japanse onderzoekers kleefden twee grote googly eyes op een golfkarretje en stuurde dat samen met een golfkarretje zonder ogen de baan op. Het karretje mét ogen keek overstekende voetgangers aan als het ging stoppen en keek weg als het zou doorrijden. Bij het karretje zonder ogen hadden de voetgangers er het raden naar wat het ging doen.

Omdat het toch wat riskant was om vrijwilligers zomaar te laten oversteken voor zelfrijdende karretjes, besloten de onderzoekers dit te testen in een virtual reality-omgeving. Zo werden de deelnemers bij een foutieve beslissing niet echt overreden.

De 18 proefpersonen — negen mannen en negen vrouwen — kregen telkens drie seconde om te beslissen of ze over zouden steken. Wat bleek? Als het karretje ogen had, konden de meeste deelnemers het gedrag van de voertuigen beter inschatten en staken ze veiliger en vlotter over.

Minder onveilig oversteken

Volgens het onderzoek kunnen auto’s met ogen onveilig oversteken doen afnemen. De grote oogballen op de auto blijken een positief effect te hebben op mannen en vrouwen, maar wel op een iets andere manier. 

Bij het karretje zonder ogen kozen de vrouwelijke proefpersonen er vaker voor om te wachten, zélfs als het karretje aangaf te gaan stoppen. Dat gebeurde minder bij het karretje met ogen. Mannen daarentegen namen dan weer vaker de gevaarlijke beslissing om toch over te steken bij het karretje zonder ogen, hoewel dat niet van plan was te stoppen. Maar ook dat kwam minder vaak voor bij het karretje met ogen.

Het Japans onderzoek werd maar bij een erg kleine groep gedaan en is ook nog niet gecontroleerd door collega-onderzoekers, maar toch biedt het enkele slimme inzichten voor de manier waarop zelfrijdende auto’s in de toekomst met andere weggebruikers kunnen communiceren. Wie weet heeft de volgende Tesla dus een paar googly eyes.