Bedot je eigen ogen

Maak zelf een optische illusie
Laat een vis te water, steek een vogel in zijn kooi, help een clown jongleren of steek een boef achter de tralies. En dat allemaal met alleen maar een stukje papier!
Bedot je eigen ogen

Wat heb je nodig?

Aan de slag

Stap 1: Kleur de figuren op de cirkels realistisch in (belangrijk voor het effect).

Stap 2:
Knip de cirkels uit en rangschik ze twee aan twee : de vis bij de bokaal, de dief bij de gevangenis, de vogel bij de kooi en de clown bij de jongleerballen.

Stap3:
Neem nu twee bij elkaar horende cirkels en kleef deze met de rugzijde tegen elkaar met ertussen een satéstokje (het uiteinde van het satéstokje ongeveer 4 cm tussen de cirkels plaatsen). Het resultaat is een voorwerp in de vorm van een lolly. Let er bij het tegen elkaar kleven van de cirkels wel op dat de beide figuren in dezelfde richting gekleefd worden.

Stap 4:
Laat alles goed drogen.

Stap 5:
Om het geheel wat steviger te maken, kan je eventueel een cirkel met dezelfde diameter uit golfkarton knippen en de cirkels met figuren daarop kleven. De satéstok kan dan gewoon tussen de twee lagen van het golfkarton geschoven worden. Let ook hier op de juiste richting van de figuren.

Stap 6:
Kijk afwisselend naar één kant van de lolly en dan naar de andere. Je ziet telkens twee afzonderlijke figuren (een vis en een bokaal, een dief en een gevangenis, …).

Stap 7:
Neem nu de steel van de lolly tussen je twee handen en wrijf deze snel heen en weer.

Hoe zit dat?

We zien dankzij het netvlies in onze ogen. Alles wat we waarnemen wordt daarop geprojecteerd en doorgestuurd naar onze hersenen voor verdere verwerking. Een netvlies kan je dus nog het best vergelijken met het projectiescherm voor een beamer.

Als we de lolly ronddraaien en de twee beelden elkaar heel snel afwisselen, verweven onze hersenen ze tot één beeld dat een mix is van de twee. 

Indien we ervoor zorgen dat op elkaar lijkende beelden elkaar snel opvolgen, dan vloeien de beelden in elkaar en zien we een bewegend beeld. Gelukkig maar, want anders was er geen TV! De bewegende beelden op TV worden nl. gevormd door het snel opeenvolgen van allemaal stilstaande beelden.

Wat gebeurt er?

Als je je handen steeds sneller heen en weer wrijft, merk je dat op een gegeven moment de figuren in elkaar overgaan. De vis zit nu in de bokaal, de vogel in de kooi, de dief in de gevangenis en de clown jongleert.

Wetenschap en techniek:
1.1 De kleuters kunnen verschillen onderscheiden in geluid, geur, kleur, smaak en voelen.
1.2 De kleuters tonen een explorerende en experimenterende aanpak om meer te weten te komen over de natuur.
2.5 De kleuters kunnen geschikt materiaal en gereedschap kiezen voor het realiseren van een eenvoudig technisch systeem.
2.6 De kleuters kunnen een eenvoudig technisch systeem maken, al dan niet aan de hand van een stappenplan.
Wetenschap en techniek:
2.1 De leerlingen kunnen gericht waarnemen met alle zintuigen en kunnen waarnemingen op een systematische wijze noteren
2.12 De leerlingen kunnen keuzen maken bij het gebruiken of realiseren van een technisch systeem, rekening houdend met de behoefte, met de vereisten en met de beschikbare hulpmiddelen
2.13 De leerlingen kunnen een eenvoudige werktekening of handleiding stap voor stap uitvoeren.