Zit er echt ijzer in cornflakes?

Test uit wat de zin verrijkt met ijzer’ precies wil zeggen!
Wist je dat je met wat handigheid en een sterke magneet het toegevoegde ijzer weer uit cornflakes kan halen?
Zit er echt ijzer in cornflakes

Opgelet!

Spring voorzichtig om met het ijzer dat je geïsoleerd hebt uit de ontbijtgranen. Het is niet meer geschikt voor consumptie, kan huidirritatie veroorzaken en brengt ernstige schade toe als het in je ogen terechtkomt. Zolang je het ijzerpoeder in het papje laat, is er geen gevaar.

Steek de magneet NIET in de zak, want het ijzerpoeder is zo hardnekkig dat je het waarschijnlijk niet meer van de magneet krijgt.

Wat heb je nodig?

  • Weegschaal
  • 100 g Kellogg’s cornflakes (verrijkt met ijzer — zie verpakking)
  • Maatbeker
  • 0,5 l warm water
  • Mixer of blender
  • Afsluitbaar plastic zakje
  • Magneet (hoe sterker, hoe beter — bijvoorbeeld een neodymium-magneet)

Wees voorzichtig met sterke magneten: lees de veiligheidsinstructies na!

Zit er echt ijzer in cornflakes6
Zit er echt ijzer in cornflakes 2

Aan de slag!

Stap 1: Doe het water in de blender of maatbeker.

Stap 2: Voeg de cornflakes bij het water en laat even weken.

Stap 3: Mix het mengsel uitgebreid, tot de cornflakes zo fijn mogelijk zijn vermalen.

Stap 4: Giet het cornflakes-met-water-papje in het zakje en sluit af.

Stap 5: Leg het zakje op tafel en spreid de pap uit over het ganse zakje.

Stap 6: Beweeg met de magneet over het zakje en werk richting één bepaalde hoek.

Wat gebeurt er?

In de hoek van het zakje hopen zich zwarte korreltjes op. Dat is het ijzer dat aan de cornflakes toegevoegd werd. Het ijzer wordt aangetrokken door de magneet.

Hoe zit dat?

We moeten toegeven dat we ook zelf even in de ogen wreven toen we met een magneet kleine, zwarte deeltjes uit een papje van gemixte cornflakes haalden. Maar hé, wetenschap liegt niet.

Producenten van cornflakes voegen ijzer toe in fijngemalen vorm. We hebben ijzer immers nodig. Het zorgt voor de aanmaak van een stof die zuurstof bindt en vervoert in je bloed. Lees meer op onze blog.

Waar kom je dat nog tegen?

In België wordt nog ander eten verrijkt met bepaalde stoffen. Zo worden bakkers aangemoedigd om broden te bakken met jodiumzout. Er zit van nature maar weinig jodium in ons eten. Daardoor hadden veel Belgen een jodiumtekort. Nochtans is jodium belangrijk voor de werking van onze schildklier. Dat had onze overheid ook door en bedacht ze deze broodnodige actie.

Wetenschap en techniek:
1.1 De leerlingen kunnen gericht waarnemen met alle zintuigen en kunnen waarnemingen op een systematische wijze noteren.
1.14 De leerlingen kunnen van courante materialen uit hun omgeving enkele eigenschappen aantonen.
1.17 De leerlingen kunnen gezonde en ongezonde levensgewoonten in verband brengen met wat ze weten over het functioneren van het eigen lichaam.
Wiskunde, exacte wetenschappen en technologie:
A-stroom 6.29: De leerlingen leggen uit hoe stofomzettingen, stofuitwisselingen en energieomzettingen het functioneren van mens en dieren mogelijk maken.
A-stroom 6.43 / B-stroom 6.27: De leerlingen gebruiken met de nodige nauwkeurigheid de gepaste meetinstrumenten, meetmethoden en hulpmiddelen om metingen, observaties, experimenten en terreinstudies uit te voeren.
BG 6.3: De leerling gebruikt maatgetallen en eenheden van grootheden in functionele contexten.
Leercompetenties:
A-stroom / B-stroom 13.12: De leerlingen voeren een oplossingsstrategie systematisch uit i.f.v. een onderzoek of een probleem.
A-stroom / B-stroom 13.13: De leerlingen formuleren een antwoord op een onderzoeksvraag of hypothese aan de hand van aangereikte richtlijnen.
Natuurwetenschappen:
15 De leerlingen kunnen onder begeleiding, bij een onderzoeksvraag gegevens verzamelen en volgens een voorgeschreven werkwijze een experiment, een meting of een terreinwaarneming uitvoeren.
Biologie:
B3 De leerlingen kunnen een kritisch oordeel formuleren over de wisselwerking tussen biologische en maatschappelijke ontwikkelingen.