10+
3e gr. LO

Scholenworkshop De frisdrankendief

Ook op school
Wanneer je leerlingen de mededeling krijgen dat de begeleider bestolen werd, krijgen ze de opdracht om via allerlei proefjes de identiteit van de dief te achterhalen. Benieuwd wie de dader is? Boek dan snel je klasbezoek of nodig Technopolis uit in jouw school.
Workshop Lab Frisdrankendief 48

Zoek de dader

Je leerlingen worden als ware onderzoekers ondergedompeld in een echt misdaadverhaal. In dat verhaal werd de begeleider net bestolen. Gelukkig heeft de dader verscheidene sporen achtergelaten, dus kunnen we door allerlei experimenten achterhalen wie de misdaad gepleegd heeft.

De workshop vormt een heuse uitdaging voor je leerlingen, die op eigen houtje alle hints en informatie moeten gebruiken om de proeven tot een goed einde te brengen. Als ze er bovendien nog in slagen om alle gegevens samen te brengen, dan komen ze (hopelijk) tot de finale oplossing van het mysterie!

Voer experimenten uit

Er zijn in totaal 4 experimenten: zo moeten je leerlingen poeders afwegen, vloeistoffen afmeten, chromatografisch onderzoek verrichten, crèmes vergelijken en vooral logisch en aandachtig werken.

Je leerlingen werken in groepjes van 2 en krijgen per duo alle nodige materialen om de proeven tot een goed einde te brengen. Per experiment is er een experimentenfiche die hen ondersteunt in het uitvoeren van de proef. Spanning tot op het einde verzekerd!

In jouw school

Deze workshop kan ook in jouw school plaatsvinden.

€ 370 (voor max. 24 leerlingen) of € 510 (voor max. 28 leerlingen) + € 0,70/km verplaatsingskost
5e en 6e leerjaar lager onderwijs
Max. 28 leerlingen
1u
Op een maandag of dinsdag. Tijdstip te bespreken bij reservatie.
In een klaslokaal

In Technopolis

Wist je dat je deze workshop ook apart kan reserveren? Combineer je deze met een klasbezoek, dan betaal je naast de prijs voor de workshop € 9,90 toegang per leerling (of € 10 bij een bezoek na 1 september 2024).

€ 255 (voor max. 24 leerlingen) of € 305 (voor max. 28 leerlingen) per workshop
5e en 6e leerjaar lager onderwijs
Max. 28 leerlingen
1u
Op een donderdag of vrijdag. Tijdstip af te spreken bij reservatie.
In het Lab

Deze workshop helpt je enkele eindtermen af te vinken

Workshop Lab Frisdrankendief 40

1.1 De leerlingen kunnen gericht waarnemen met alle zintuigen en kunnen waarnemingen op een systematische wijze noteren.
1.2 De leerlingen kunnen, onder begeleiding, minstens één natuurlijk verschijnsel dat ze waarnemen via een eenvoudig onderzoek toetsen aan een hypothese.
1.3 De leerlingen kunnen in een beperkte verzameling van organismen en gangbare materialen gelijkenissen en verschillen ontdekken en op basis van minstens één criterium een eigen ordening aanbrengen en verantwoorden.
2.6 De leerlingen kunnen illustreren hoe technische systemen onder meer gebaseerd zijn op kennis over eigenschappen van materialen of over natuurlijke verschijnselen.
2.7 De leerlingen kunnen in concrete ervaringen stappen van het technisch proces (het probleem stellen, oplossingen ontwikkelen, maken, in gebruik nemen, evalueren) herkennen.
2.9 De leerlingen kunnen een probleem ontstaan vanuit een behoefte, technisch oplossen door verschillende stappen van het technisch proces te doorlopen.
2.13 De leerlingen kunnen een eenvoudige werktekening of handleiding stap voor stap uitvoeren.
2.16 De leerlingen zijn bereid hygiënisch, nauwkeurig, veilig en zorgzaam te werken.

1.4 De leerlingen kunnen hulp vragen en zich laten helpen.