Image 1
Vind jij ook dat techniek de mens kan helpen? En dat technologie steeds belangrijker wordt? Bouw je graag dingen en vind je robots de max? Of wil je meebouwen aan een betere wereld? Dan is de richting STEM op school zeker iets voor jou. Welk beroep kan je later uitoefenen met STEM? Zoek het uit in verschillende bedrijven en omgevingen.

Start je zoektocht in onze STEM videotheek

#STEMhelden

Maak kennis met de STEMhelden van de toekomst. Hun superkracht? STEM gebruiken om een betere en meer duurzame wereld te creëren. Onze kindreporters tonen je in welke bedrijven ze werken, wat ze er precies doen en wat hen drijft.

Ben je leerkracht?

Dan ben ook jij hier aan het juiste adres! Laat je leerlingen kennismaken met de #STEMhelden in je klas en laat hen zien wat STEM voor hun toekomst kan betekenen. 

Mens en Maatschappij:
2.1 De leerlingen kunnen illustreren dat verschillende vormen van arbeid verschillend toegankelijk zijn voor mannen en vrouwen en verschillend gewaardeerd worden.
Wetenschap en techniek:
1.25 De leerlingen kunnen met concrete voorbeelden uit hun omgeving illustreren dat aan milieuproblemen vaak tegengestelde belangen ten grondslag liggen.
2.17 De leerlingen kunnen illustreren dat techniek en samenleving elkaar beïnvloeden
Wiskunde, exacte wetenschappen en technologie:
A-stroom 6.49 / B-stroom 6.32: De leerlingen illustreren de wisselwerking tussen STEM-disciplines onderling en met de maatschappij.
A-stroom 6.51 / B-stroom 6.33: De leerlingen relateren verschillende STEM-beroepen en -opleidingen aan natuurwetenschappelijke, technologische, wiskundige en STEM-competenties.
Technisch-technologische vorming (vakoverschrijdend):
(ASO) 1: De leerlingen kunnen effecten van techniek op mens en samenleving illustreren en in historisch perspectief plaatsen (zoals comfort, design, milieu, consumentisme …).
(ASO) 4: De leerlingen ontwikkelen een constructief kritische houding ten aanzien van techniek, technische beroepen en ondernemingen/organisaties.
Omgeving en duurzame ontwikkeling (vakoverschrijdend):
2. De leerlingen herkennen in duurzaamheidsvraagstukken de verwevenheid tussen economische, sociale en ecologische aspecten en herkennen de invloed van techniek en beleid.
Socio-economische samenleving (vakoverschrijdend):
5. De leerlingen geven voorbeelden van het veranderlijke karakter van arbeid en economische activiteiten.
Natuurwetenschappen:
(ASO) 5: De natuurwetenschappen als onderdeel van de culturele ontwikkeling duiden en de wisselwerking met de maatschappij op ecologisch, ethisch en technisch vlak illustreren.
(TSO, KSO) 11: Onder begeleiding de natuurwetenschappen als onderdeel van de culturele ontwikkeling van de maatschappij duiden en de wisselwerking met de maatschappij op ecologisch, economisch, ethisch en technisch vlak illustreren.
Project Algemene Vakken:
35. De leerlingen kunnen onder begeleiding illustreren hoe natuurwetenschappen kunnen bijdragen tot een duurzame globale en lokale leefomgeving.
Doorstroomfinaliteit:
(ASO) 6.54 De leerlingen onderzoeken aan de hand van concrete maatschappelijke uitdagingen de wisselwerking tussen STEM-disciplines onderling en tussen STEM-disciplines met de maatschappij.
(ASO) 15.6 De leerlingen onderzoeken het studie- of loopbaanaanbod rekening houdend met hun talenten en interesses in functie van een gefundeerde studiekeuze.
Dubbele finaliteit:
(TSO) 6.32 De leerlingen leggen aan de hand van concrete maatschappelijke uitdagingen de wisselwerking tussen STEM-disciplines onderling en tussen STEM-disciplines met de maatschappij uit.
(TSO) 15.6 De leerlingen onderzoeken het studie- of loopbaanaanbod rekening houdend met hun talenten en interesses in functie van een gefundeerde studiekeuze.
Arbeidsmarktfinaliteit:
(BSO) 6.17 De leerlingen leggen aan de hand van concrete maatschappelijke uitdagingen de wisselwerking tussen STEM-disciplines onderling en tussen STEM-disciplines met de maatschappij uit.
(BSO) 15.6 De leerlingen onderzoeken het studie- of loopbaanaanbod rekening houdend met hun talenten en interesses in functie van een gefundeerde studiekeuze.

in samenwerking met

VRT logoImage 1